از نظر قرآن، انفاقی ارزشمند است که شرایط زیر را داشته باشد:

۱- هدف از انفاق، کسب رضای خداوند باشد نه شهرت و خودنمایی و … بقره/۲۷۲

۲- بهتر است انفاق پنهانی و مخفیانه صورت گیرد. بقره/۲۷۱

۳- آنچه انفاق می‌شود از اجناس و اموال خوب و مرغوب انتخاب شود نه از اجناس و اموال کم ارزش و به درد نخور. بقره/۲۶۷

۴- انفاق از اجناس و یا اموالی باشد که مورد علاقه انسان است. آل‌عمران/۹۲

۵- انفاق کردن با منّت و آزار همراه نباشد. بقره/۲۶۴

۶- انفاق کننده آن چیزی که به دیگران عطا می‌کند؛ نباید انتظار بازگشت بیشتر داشته باشد. مدثر/۶

۷- لازم است در انفاق کردن اولویت‌ها در نظر گرفته شود. مثلا:

الف) فقرای گمنام و خویشتن داری که درخواست کمک نمی‌کنند در اولویت هستند. بقره/۲۷۳

ب) خویشاوند نیازمند اولویت دارد بر غریب نیازمند. بقره/۲۱۵