61- صف :

قرار گرفتن در صف فرشتگان و پیامبران – همنشینی حضرت عیسی علیه السلام – امنیت در سفرها

62- جمعه :

پاداش بهشت – اعطای حسنات – رفع هراس – بخشودگی گناهان – رهایی از وسوسه های شیطان

63- منافقون :

رفتن به بهشت – رفع بیماری نفاق و شک – درمان دمل – رفع دردهای درونی – شفای بیمار -درمان چشم درد

64- تغابن:

شفاعت شدن – به بهشت رفتن – همجواری پیامبر – درک ظهور حضرت قائم علیه السلام رفع مرگ ناگهانی – رفع شر حاکم

65- طلاق:

رفع آ تش دوزخ – رسیدن به توبه ی نصوح – ایجاد فتنه در محل دشمن

66- تحریم :

نصیب شدن توبه نصوح – شفای گزیده شده – درمان صرع – دفع لرزش – درمان بی خوابی- رفع بی پولی و قرض

67- ملک :

مصون بودن در روز قیامت – رفع عذاب قبر – پاداشی همچون پاداش شب قدر – مونس قبر – شفاعت شدن – رفع گرفتاری روح مردگان

68- قلم :

رفع فقر – دفع عذاب قبر – رسیدن به ثواب اصحا ب کهف – رفع دندان درد – آسانی محاسبه درروز قیامت – حفظ جنین، هوش و حافظه ی کودک

70- معارج:

رفع بازخواست در روز قیامت – هم منزلی با حضرت محمدصل الله علیه و اله وسلم – گشایش در کار زندانی

71- نوح :

قرار گرفتن در منزل پاکان – ازدواج با حوریه های بهشتی – اجابت دعا – مقدر شدن بهشت

72- جن :

عدم ابتلا به چشم زخم و سحر و افسون و نیرنگ جنییان – رسیدن به اجر بزرگ – فرار جنییان – مصون شدن از گزند حاکم – رفع گرفتاریهای انسان – سهولت مشکلات

73- مزمل :

زندگی پاک و نیکو در دنیا – مرگ راحت و خوب – رسین به اجر آزاد کردن فرد گرفتار – در خواب دیدن پیامبر علیه السلام – رفع بیماری ، سختی های دنیا و آخرت – اعطای حسنات

74- مدثر :

مقامی نزدیک به مقام پیامبر علیه السلام – مصونیت از سختی و ستم دنیا – اعطای حسنات – سعه قلب – افتخار حفظ قرآن

75- قیامت :

همراه پیامبر علیه السلام از قبر برانگیخته خواهد شد – همراهی پیامبر علیه السلام تا عبور از پل صراط – شهادت دادن پیامبر علیه السلام و جبرئیل به ایمان او – نورانیت چهره در روز قیامت – فزونی رزق حفظ در برابر حوادث –  محبوبیت نزد مردم – فروتن ساختن قلب – پاک دامن کردن انسان – از هیچ زور مداری نمی هراسد

76- انسان :

همنشینی با پیا مبر – به ازدواج حورالعین در آمدن – پاداش بهشت و حریر گرفتن – قوی شدن نفس ضعیف – تسکین درد قلب – تندرستی – هر چه بخواهد پاداش گیرد – سود بردن بدن – نیرومند گشتن جان – قوت بخشیدن به اعصاب – تسکین نگرانی و اضطراب

77- مرسلات :

میان او و حضرت محمد آشنایی برقرار گردد – در زمره کسانی ست که به خداوند شرک نمی ورزند – قدرتمند گشتن بر د شمن در محاکمه – پیروزی بر دشمن – تسکین دل درد

78- نباء :

مشرف شدن به خانه ی خدا  – رفتن به بهشت – دفع شپش – قدرت و هیبت یافتن – به خواب نرفتن – حفظ در برابر حوادث

79- نازعات :

سیراب از دنیا رفتن – سیراب برانگیخته شدن – سیراب وارد بهشت شدن – در امان ماندن از عذاب خدا وند – نوشیدن شراب گوارای بهشتی – در امان ماندن از گزند دشمنان

80- عبس :

قرار گرفتن زیر سا یه ی کرامت الهی در بهشت – حفظ از رسوایی در قیامت – درمان چشم درد و آب ریزش آن

82- انفطار :

ازبین رفتن حجاب میان او و خدا وند در روز قیامت – مانع رسوایی در قیامت – آزاد شدن اسیر – اصلاح شدن امر انسان در قیامت – بخشوده شدن گناهان – فزونی نور دیدگان – درمان چشم درد و تاری

83- مطففین :

در امان ماندن از آتش جهنم – نوشیدن از شراب گواری بهشتی – مصون ماندن انبار از آفت ها – در امان ماندن از گزند حشرات

84- انشقاق:

از بین رفتن حجاب میان او و خداوند – درامان ماندن از گرفتن نامه ی عمل از پشت سر – آسان شدن زایمان – درامان ماندن خانه و حیوانات از گزندحشرات

85- بروج :

در محشر همراه پیامبر و صالحان بودن – اعطای حسنات – نجات یافتن از گرفتاری – پاداش بزرگ – در امان ماندن از ترس –  در پناه خداوند بودن

86- طارق :

مقام والا نزد خدا داشتن – در بهشت همنشین مومنین بودن – اعطای حسنات – محافظت اشیاء – چرکی نشدن زخم- شفایافتن

87- اعلی:

وارد شدن به بهشت از در دلخواه – فضیلت خواندن مصحف موسی و ابراهیم علیه السلام را یافتن – دادن پاداش به او – تسکین درد گوش – رفع بواسیر – تسکین درد – شفای شکستگی

88- غاشیه :

مشمول رحمت خدا واقع شدن – موصون ماندن از عذاب جهنم – محاسبه آسان – آرام شدن گریه نوزاد – آرام شدن حیوان سرکش- رفع بیماری دندان درد – صحت و سلامت در غذا

89- فجر:

در قیامت همراه امام حسین بودن – بخشوده شدن گناهان – اعطای حسنات فرزند پسر – قرار دادن نور در قیامت – در امان ماندن از گزند هر چیز

90- بلد:

مشهور شدن به نیکوکاری در دنیا – یافتن مقام بالا نزد خدا- همنشینی پیامبران و شهیدان در قیامت – در امان ماندن از خشم خدا – در امان ماندن کودک از بیماری – در امان بودن گریه کودک – دفع درد بینی در کودک

91- شمس:

شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت – به بهشت رفتن به منزله صدقه دادن – موفق گشتن – عزیز شدن نزد مردم – افزایش رزق – آرام گرفتن لرز بدن

92- لیل:

شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت – به بهشت رفتن – اعطای نعمت از جانب خدا – حل مشکلات – خوش خوابیدن – فضیلت تلاوت ربع قرآن – پذیرفته شدن نماز نزد خدا – اجابت حاجات – خواب خوب دیدن – بهبود یافتن صرع و بیهو شی

93- ضحی :

شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت – به بهشت رفتن – شفاعت حضرت محمد – اعطای حسنات – بازگشت گمشده – حفاظت شیئ مخفی

94- انشراح :

شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت – به بهشت رفتن – اعطای یقین و سلامتی – درمان سینه درد – درمان بند آمدن ادرار – رفع بیماری قلب درد – شفای زکام و سرماخوردگی

95- تین :

رسیدن به بهشت – رسیدن به پاداش بسیار – رفع ضرر غذا

96- علق :

شهید از دنیا رفتن همانند کسی است که در رکاب پیامبر جنگیده – پاداش تلاوت یک جزء از قرآن – در امان ماندن از غرق شدن – در امان ماندن انبار از آفت دزد – دفع بلاهای سفر

97- قدر :

گوئی در راه خدا جهاد کردن – بخشوده شدن گناهان – پاداشی همچو یک ماه روزه گرفتن در رمضان – در امان ماندن انبار از آفت و دزد – همنشینی با بهترین مخلوقات در قیامت – درمان لرزه های اعضای بدن – در پناه خداوند بودن – حفظ اموال- افزایش برکت انبار غقله

98- بینه :

بیزاری از مشرکان – پیوستن به دین محمد – در زمره مومنان برانگیخته شدن – اسان شدن محاسبه در روز قیامت – درمان لقوه – رسوا شدن دزد – درمان یرقان – درمان آب مروارید و پیسی – رفع هر نوع آماس – سود بخشیدن به زن باردار

99- زلزال:

رفع زلزله – نمردن با بلایای دنیایی – خارج شدن آسان روح از بدن – رسیدن به منزلگه بهشتی – همراهی فرشتگان – رسیدن به پاداش تلاوت ربع قرآن – رسوا کردن دزد – رهایی از ترس – دفع لرزش بدن

100- عادیات :

مبعوث و همنشین شدن همراه حضرت علی – رسیدن به پاداش تلاوت کل قرآن – ادای سریع قرض – رفع بیماری ترس و تشنگی

101- قارعه:

در امان ماندن از دجال و آتش جهنم – سنگین گشتن ترازوی احسان – گشوده شدن در رحمت – فزونی رزق – آسان گشتن کار برای انسان محروم – نیکو گشتن تجارت

102- تکاثر:

رفع عذاب قبر – ایستادن چهل ردیف فرشته در نماز با وی – رفع بازخواست – بخشوده شدن گناهان – در پناه خدا بودن

 

103- عصر:

برانگیخته شدن با چهره خندان و درخشان در قیامت – اعطای حسنات – عاقبت به خیر شدن – از جمله پیروان حق و حقیقت شدن – حافظ اشیاء مدفون

104- همزه:

دفع فقر – فزونی رزق – دفع مرگ بد – اعطای پاداش – درمان درد چشم

105- فیل:

شهادت دشت ها بیابان ها و کوهها به نماز گزار بودن او در قیامت – بازخواست نشدن در قیامت – درامان ماندن از عذاب و مسخ نشدن در دنیا – توان اینکه هدفش را خورد سازد – به لرزه افتادن لشکر دشمن – قلب را قوت می دهد

106- قریش:

بهشتی برانگیخته شدن – اغطای پاداشی چون طواف خانه خدا و اعطکاف در مسجدالحرام

107- ماعون :

همانند کسی شدن که نماز و روزه اش مورد قبول خدا قرار گرفته – محاسبه نشدن در قیامت – بخشوده شدن گناهان – محافظت

108- کوثر:

از حوض کوثر سیراب شدن – هم صحبتی با رسول خدا – اعطای پاداش – دیدن پیامبر در خواب

109- کافرون:

رسیدن به ثواب تلاوت ربع قرآن – از شرک مبّرا شدن – بخشیده شدن گناهان او پدر و مادر و فرزندانش – سعادتمند شدن – شهید مردن و شهید بر انگیخته شدن – دور ماندن از گزند شیطان – در امان ماندن از وحشت قیامت – حفظ در هنگام در خواب – بر آورده شدن حاجات

110- نصر:

پیروز شدن بر تمام دشمنان – برانگیخته شدن با کتاب ناطق – پناه از گرمای دوزخ و آتش جهنم – به بهشت رفتن – گشوده شدن درهای خیر و برکت در دنیا – استجابت حاجات – ثواب کسی که در رکاب پیامبر و در فتح مکّه بوده – پذیرفته شدن نماز در درگاه الهی

111- لهب :

تنفر از ابولهب – تسکین درد شکم – در پناه خدا بودن

112- اخلاص :

بخشوده شدن گناهان پنجاه سال – اعطای خیر در دنیا و آخرت – بخشیده شدن گناهان او پدر و مادر و فرزندانش – پس از مرگ فرشتگان و جبرئیل بر بدن او نماز می خوانند – در امان بودن از بدیهای مردم – رفع بیماری شر و زور – پذیرفته شدن توبه – حفاظت از او -گناه نکردن – همچون تلاوت یک سوم قرآن و تورات و انجیل و زبور بودن -در امان بودن مال و ثروت – دور شدن فقر از خانه – تلاوت آن مانند تلاوت تمام قرآن است – نجات از عذاب دوزخ – خدا دوستار او خواهد بود – حافظ در برابر هر آفت و بلا بودن – تسکین درد شکم – اعطای پاداش – پیروزی بر دشمنان

113- فلق:

در امان بودن از درد و بیماری – در امن بودن از بیماری کودکان و بیماری تشنگی و بیماری معده – محفوظ و سالم ماندن تا زمان مرگ – پاداش همچون کسی که حج واجب و عمره نموده و روزه گرفته – مقرر داشتن دفع چشم زخم و بدی ها و بلایا

114- ناس:

در امان و حفظ خدا بودن – در امان بودن از گزند جنیان و وسوسه – پذیرفته شدن نماز .

به اشتراک بگذارید