مذهب وهابيت چگونه مذهبى است؟ پاسخ به اين پرسش را در چند محور بايد خلاصه كرد

1 ـ مؤسس اين مذهب; شيخ محمدبن عبدالوهاب نجدى متولد1115هـ ق و متوفى 1206 هـ ق مى باشد و مسلك وى به نام پدرش «وهابيت» ناميده مى شود.

2ـ افكار محمدبن عبدالوهاب از انديشه هاى ابن تيميه حنبلى شامى كه در سالهاى 662 ـ 728 هجرى قمرى مى زيسته گرفته شده است.

3ـ منشأ انحراف آنان، سطحى نگرى و تمسك به ظواهر برخى از آيات و روايات است و بر اين اساس نظراتى را ارائه نموده اند كه مخالفت صريح با ديدگاه ساير مسلمانان، اعم از شيعه و سنى دارد.

4ـ وهابيون براساس برداشت هاى خود، پاره اى از اعتقادات مسلمين، مانند اعتقاد به جواز طلب شفاعت از انبيا و اولياى الهى و پاره اى از اعمال مسلمانان مانند توسلات و استمداد از انبيا و اوليا را مخالف اصل توحيد مى دانند و از اين رو مسلمانان را متّهم به كفر و شرك و بدعت مى كنند.

5ـ در بسيارى از موارد قدرت هاى استعمارى و استكبارى از آنها حمايت كرده اند و با دشمنان اسلام در جهت تفرقه و ايجاد شكاف در صفوف مسلمين و پاره پاره كردن امت اسلامى، همراه گشته اند.

6ـ زمانى كه ابن تيميّه بعضى از افكار خويش را ظاهر كرد و از جمله سفر براى زيارت قبر پيامبرگرامى اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) را بدعت و حرام اعلام نمود، علماى مذاهب چهارگانه اهل سنت به مخالفت با او برخاستند و كتابهاى زيادى را در بطلان عقيده ابن تيميه نوشتند و او را به دليل ابراز عقايد باطلش به زندان انداختند و سرانجام در سال 728 هـ ق در زندان دمشق جان سپرد.

7ـ انديشه هاى ابن تيميه با مرگ او تقريباً به فراموشى سپرده شد، تا اينكه در قرن دوازدهم محمدبن عبدالوهاب كه پيرو مذهب حنبلى بود، تحت تأثير افكار ابن تيميه قرار گرفت و به احياى انديشه هاى وى اقدام كرد كه با مخالفت علماى اسلام مواجه گرديد و حتى پدر و برادرش كه دو عالم مذهب حنبلى بودند او را طرد كردند. برادرش شيخ سليمان كتابى به نام “اَلصّواعِقُ الالهيّه فِى الرَّدِّ عَلىَ الْوَهّابيّةِ” و كتابى ديگر به نام “فصل الخطاب فى الردّ على محمدبن عبدالوهاب” نوشت. انگلستان كه اين مذهب جديد را هماهنگ با اهداف استعمارى خود مى ديد و به خوبى مى دانست كه اين مذهب، تخم تفرقه و نفاق را در ممالك اسلامى مى پراكند و پايه هاى دولت عثمانى را سست مى كند، با تمام توان به حمايت از آن پرداخت، محمد بن عبدالوهاب باهم پيمانى محمدبن سعود ـ حاكم يكى از مناطق نجد ـ براى اشاعه و ترويج افكار خود، به جنگها و غارت هاى بسيارى دامن زد و هركس از پذيرفتن عقايد او سر باز مى زد با او معامله كافر حربى مى كرد و جان و مالش را حلال و مباح مى شمرد.

8 ـ علامه محمد امين مشهور به ابن عابدين از علماى بزرگ حنفى در حاشيه خود بر كتاب «دُرّ المختار» وهابيون را خوارج اين زمان ناميده و مى گويد: «وهابيون همانند خوارج فقط خود را مسلمان و ديگران را كافر مى دانند.»(1 (براى آگاهى بيشتر مى توان به كتابهاى «كشف الارتياب» نوشته علاّمه سيد محسن امين ـ «شناخت وهابيت و رد آن» نوشته آقاى مولوى روضه باغى، «آئين وهابيت» نوشته استاد جعفر سبحانى و «عقايد اهل سنت و جماعت در رد وهابيت و بدعت» ترجمه آقاى مولوى عبدالرحمن چابهارى مراجعه كرد

پي نوشتها :

(1)1 – حاشيه ابن عابدين، كتاب الجهاد، باب البغاة، مطلب فى اتباع محمدبن عبدالوهاب.

به اشتراک بگذارید