اشاره:

اسلام در مدتي كمتر از ربع قرن توانست بخش عمده اي از دنياي زمان خود را شامل جزيزه العرب، ايران، روم،مصر و…به تصرف خود در آورد. مورخين اسلام شناس مهمترين دليل اين فتوحات را روح انسان دوستانه اسلام و استقبال مردم ممالك از آن دانسته اند.مقاله ذيل درباب برخي احكام جهاد در اسلام برگرفته از كتاب اسلام و سياست (آيت الله العظمي سيدصادق شيرازي) بنقل از كتب فقهي شيعه مي باشد. اسلام از كفاري كه با مسلمانان در حال جنگ هستند ده گروه،و به نظر عده اي ديگر از فقها،چهارده گروه را مستثنا كرده است كه نبايد كشته شوند. و اين از عملكردهاي خاص اسلام است كه نظير آن در فرهنگ سياسي معاصر،تقريبا يافت نمي شود. و اين گروهها عبارتند از:
1-پيرمرد فرتوتي كه قادر به حمل سلاح نيست.
22-زني كه در جنگ شركت ندارد،هرچند مجروحان و جنگجويان را كمك مي كند و به آنها خوراك و پوشاك و امثال اينها مي رساند.
3-كودكاني كه هنوز به سن بلوغ شرعي نرسيده اند.
4-افراد زمينگير و فلج.
5-افراد نابينا.
6-بيماراني كه بر اثر بيماري زمينگير و خانه نشين شده اند.
7-فرستاده اي كه از طرف كفار محارب براي مسلمانان نامه و پيام مي اورد.
88-راهباني كه سرگرم عبادت خود هستند،هرچند طرفدار محاربان باشند و براي پيروزي آنان دعا كنند اما عملا در جنگ شركت نكنند.
9-ديوانگان.
100-تمام كسانيكه كشتن آنها نفعي در پيروزي نداشته باشد. همانطور كه گفتيم ،تعدادي از فقهاي اسلام چهار گروه ديگر را نيز افزوده اند كه اينها نيز نبايد كشته شوند:
11-دهقانان و كشاورزاني كه زمين را كشت و زرع مي كنند.
12-صنعتكاران،مانند مهندسان و مخترعان و امثال انان.
13-صاحبان حرفه،مانند نجاران و زرگران و امثال انان.
144-افراد خنثي دليل استثنا شدن اين گروهها،احاديث و رواياتي است كه در دايره المعارفهاي حديثي و كتب فقهي،مثل وسائل الشيعه و مستدرك الوسائل و جواهر الكلام و غيره به تفصيل امده است.1

1-اسلام و سياست ص283

به اشتراک بگذارید