حادثه آنقدر ناگهاني روي داد كه همه چيز در شهر به همان حالت كه در اثناي زندگي روزمره بود دست نخورده ماند و امروز دقيقا به همان گونه كه دو هزار سال پيش بودند باقي است. گويي زمان منجمد شده است.

همان طور كه خدا مي گويد در سنت الهي تغيير وجود ندارد «مشركان با نهايت تأكيد به خدا سوگند خوردند كه اگر پيامبرى انذاركننده به سراغشان آيد، هدايت يافته‏ ترين امتها خواهند بود اما چون پيامبرى براى آنان آمد، جز فرار و فاصله ‏گرفتن از (حق) چيزى بر آنها نيفزود اينها همه بخاطر استكبار در زمين و نيرنگهاى بدشان بود اما اين نيرنگها تنها دامان صاحبانش را می‏گيرد آيا آنها چيزى جز سنت پيشينيان و (عذابهاى دردناك آنان) را انتظار دارند؟! هرگز براى سنّت خدا تبديل نخواهى يافت، و هرگز براى سنّت الهى تغييرى نمی یابی» (سوره فاطر 42-43) البته هيچ تغييري در سنت و قانون الهي پيدا نخواهد شد. هر كس در مقابل اين سنت بايستد و عصيان كند مشمول همين قانون خواهد شد.

شهر پمپي كه نمايشي از انحطاط و سقوط اخلاقي امپراطوري روم بود به سر انجامي همانند قوم لوط (و يا شايد خود قوم لوط) دچار گرديد. اين شهر نيز به وسيله انفجارهاي آتشفشاني كوه «وزوو» نابود شد آتشفشان وزووسمبل كشور ايتاليا و قبل از آن نشانه شهر ناپل است . كوه آتشفشاني وزوو اگرچه طي دو هزار سال گذشته آرام بوده است اما نام آن را كوه اخطار گذارده اند. چنين نامي به دليل فجايع و حوادثي بوده است كه در تاريخ از اين كوه به ثبت رسيده است.

فاجعه اي كه براي «سدوم و عمورا» روي داد شباهت زيادي به حوادث تخريب گر شهر پمپي داشته است. در سمت راست وزوو شهر ناپل و سمت شرق آن شهر پمپي قرار دارد. مذاب وخاكستر ناشي از فوران آتشفشاني كه دو هزار سال پيش روي داد حيات را از اين شهر برچيد. حادثه آنقدر ناگهاني روي داد كه همه چيز در شهر به همان حالت كه در اثناي زندگي روزمره بود دست نخورده ماند و امروز دقيقا به همان گونه كه دو هزار سال پيش بودند باقي است. گويي زمان منجمد شده است. اينكه شهر پمپي از صفحه زمين با چنين بلايي محو شد ، بي هدف و اتفاقي نبوده است.

اسناد تاريخي نشان مي دهد كه اين مركز هرزگي و فساد به آنچنان فحشايي محشور بود كه حتي فاحشه خانه ها هم چنين شهرتي نداشته اند. مردان به شكل كاملا عريان بر در فاحشه خانه ها مي ايستادند. بر اساس سنتي كه ريشه اش اعتقادات ميتراپرستي بوده است اندام انسان و مقاربتهاي جنسي نبايستي پوشيده باشند بلكه بايد كاملا آشكارا به نمايش درآيند. شهر پمپي در روز 19اوت سال 79ميلادي در پي فعاليت آتشفشاني كوه وزوو كه 28 ساعت ادامه داشت به زير 6 متر كوهي از مواد مذاب و خاكستر آتشفشاني رفت. از 20000 هزار نفر جمعيت پمپي دو هزار نفر ناپديد شدند و مابقي آرام آرام مذاب و به تلي از مجسمه هاي سنگي تبديل شدند.

مذاب كوه وزوو به آني تمامي شهر را از نقشه منطقه جاروب كرد. جالب ترين جنبه اين حادثه آن است كه هيچ كس نتوانسته است در مقابل فوران آتشفشان وحشتناك وزوو بگريزد. يك خانواده در حال صرف غذا در يك لحظه تبديل به سنگ شده اند. زوجهاي بسياري پيدا شدند كه در حين انجام عمل مقاربت تبديل به سنگ شده بودند. از همه جالبتر آن است كه اين زوجها هر دو از يك جنس و يا زوجهايي از دختران و پسران كم سن وسال بوده اند. صورت برخي از اجساد انسانهاي سنگ شده كه از داخل زمين كشف شده اند همچنان سالم و صحيح باقي مانده است صورت آنها حالت گيج و منگ دارد.

مجهول ترين جنبه اين حادثه در اينجاست كه چگونه هزاران انسان بي آنكه چيزي بشنوند و يا ببينند منتظر مي مانند تا مرگ آنها را دريابد. اين بعد حادثه نشان مي دهد كه نابودي و محو شهر پمپي دقيقا مشابه همان حوادث ويرانگري است كه در قرآن به آنها اشاره شده، زيرا قرآن زماني كه اين حوادث را بازگو مي كند به «نابودي ناگهاني» اشاره دارد. به عنوان مثال در سوره (يس) چنين توصيفي است : همه سكنه شهر به يك لحظه هلاك شدند. اين وضعيت در آيه 29 اين سوره چنين مي آيد : « (بلكه) فقط يك صيحه آسمانى بود، ناگهان همگى خاموش شدند!» ؛ آيه 31 سوره قمر وقتي تخريب و نابودي قوم ثمود را بازگو مي كند مجدادا به نابودي آني اشاره مي كند «ما فقط يك صيحه [صاعقه عظيم‏] بر آنها فرستاديم و بدنبال آن همگى بصورت گياه خشكى درآمدند»

مرگ مردم پمپي در يك لحظه رخ داد، همان گونه كه در آيات بالا نقل شد. فاجعه هرچه بود، همه چيز به همان حالت اوليه و بدون تغيير باقيمانده است. در سال 1991 نيمي از اين شهر از زير خاكستر بيرون كشيده شد ولي هنوز هم دو پنجم اين شهر سوخته در زير زمين است. هر ساله جمعيت زيادي از موزه طبيعي پمپي ديدن مي كنند و اين شهر به يكي از جاذبه هاي گردشگري ايتاليا تبديل شده است اما متاسفانه جايي از ديده عبرت در اين نگاه ها يافت نمي شود. نواحي ناپل كه فساد و هرزگي در آن شيوع دارد از مراكز ونواحي بي بند و باري شهر پمپي دست كمي ندارد. جزيره كاپري پايگاهي براي همجنس بازي و برهنگي گرايي است و در صنعت توريسم به بهشت همجنس بازي شهرت دارد. نه تنها در كاپري و ايتاليا بلكه تقريبا در تمامي دنيا چنين انحطاط اخلاقي وجود دارد و مردم هم هيچ توجه و اصراري به پند گيري از تجربيات تلخ مردم گذشته ندارند. در سوره سجده درباره همين مردم مي فرمايد : «و اگر اينان روي بگردانند به آنها بگو شما را از صاعقه عاد و ثمود بيم مي دهم. منبع : كتاب اقوام هلاك شده نوشته هارون يحيي و ترجمه مژگان دستوري(انتشارات كيهان) با اضافات.

به اشتراک بگذارید