در عجب من ماندم از نام يتيم نکته ها دارد که ما بي عبرتيم

حرف ي يعني يگانه مانده او گر که ازارش دهيم بي غيرتيم

حرف ت باري ز تنهايي کشد گر که تنهايش نهيم بي عزتيم

حرف ميم مانده ز ره گويد تو را گر بماند او ز ره بي رحمتيم

پس يتيم تنها يگانه ماندن است گر که اين معني شود بي همتيتم

گر يتيمي طفل ما را شد نصيب گر بماند او ز ره ما راحتيم؟

 

اين شعر را يکي دوستان موسسه بعنوان هديه به ايتام سرودند و براي ما ارسال کردند.انشالله همه ما به فکر اين فرشته هاي کوچولوي زندگي باشيم. با تشکر از سراينده .

به اشتراک بگذارید