چندی قبل یکی از خیرین، مقدار زیادی لباس نو برای اهدا به ایتام و نیازمندان بدست ما رساندند. قبل از آن هم یکی دیگر از دوستان کلی عروسک داده بودند.
تصمیم گرفتیم نمایشگاهی برگزار کنیم تا بچه‌ها به صورت گروهی با رعایت پروتکل بهداشتی آمده و هر کدام از آنها به انتخاب خود به اندازه 100 هزار تومان لباس، یک عروس، یک کتاب و یک بازی فکری به عنوان هدیه بردارد. بزودی گزارشی در این باره ارائه خواهد شد.