هادی محقق(مدیرعامل):
چند ماه قبل یکی از خیرین به موسسه آمدند و گفتند می توانند زمینه آموزش وردپرس که یک برنامه سایت نویسی است را برای بچه ها مهیا کنند. ایشان گفتند بچه ها می توانند یاد بگیرند و از طریق اینترنت مشتری جذب کنند و اگر کمی کارشان بگیرد درامدی بین 4 تا 6 میلیون تومان در ماه داشته باشند.

من به ایشان گفتم ایده خیلی خوبی هست ولی چون من در این رشته تخصص ندارم نمی توانم دخالتی در کار شما بکنم فقط تا جایه ممکن امکانات برگزاری این دوره را برایتان مهیا می کنم.

همسر این دوستمون مربی بچه ها شدند و 6 نفر از بچه ها را گزینش کردند تا به آنها  طراحی وبسایت آموزش دهند. بعد از انتهای دوره آموزشی دوره کارآموزی شروع شد. حالا هر کدام از بچه ها یک سایت نوشته و قرار است به بهترین آن جایزه یک میلیون تومانی بدهیم.

از شما اعضای موسسه درخواست می کنیم تا با شرکت در این نظر سنجی به وبسایتی که بیشتر می پسندید رای بدهید.

شماره طراحی آدرس
طرح شماره یک http://webdiamond.ir/
طرح شماره دو http://islanddesign.ir/
طرح شماره سه http://afarineshteam.ir/skyflight/
طرح شماره چهار http://afarineshteam.ir/aftabmahtab/
طرح شماره پنج http://naturalleatherart.ir/
طرح شماره شش http://beautifuleast.ir/