یکی از دغدغه های ما در طول سال های فعالیت، همانند بسیاری از خیریه های دیگر، ایجاد اشتغال برای خانواده های تحت حمایتمان است. ولی هیچ وقت بطور جدی برای ایجاد یک واحد اشتغال زایی اقدامی نکردیم.
دلیل اصلی آن هم این بود که موسسه توانایی پرداخت هزینه های بالای احداث یک کارگاه تولیدی یا خدماتی مناسب را نداشته چرا که خود را موظف به پاسخگویی به بانیان مالی آن می دانیم.
در مورد عملکرد سایر خیریه ها هم در این زمینه، بنده(هادی محقق، مدیرعامل موسسه) بررسی های زیادی انجام دادم تا بلکه بتوانیم از عملکرد سایر خیریه ها در این مورد الگو برداری کنیم؛ ولی خیریه ای که بتوان آن را موفق در این عرصه بدانیم پیدا نکردم.

در نهایت تصمیم گرفتیم خودمان بصورت متولی در این عرصه وارد نشویم و تنها واسطه ایجاد اشتغال برای خانواده ها باشیم.
قدم اول
اولین قدممان طرح اهداء بز زنده به خانواده های تحت پوشش در جنوب کرمان بود که این طرح به مدت دو سال بصورت آزمایشی و سپس بصورت رسمی انجام شد؛ که گزارش هر سال آن در سایت موجود است.
بنظر ما اجرای این کار موفقیت آمیز بود؛ زیرا در هر سال، سرمایه خانواده هایی که در این عرصه ورود کردند دو برابر شده است (برای مشاهده این لینک را دنبال کنید)

https://bitn.ir/tBCMT

قدم دوم

قدم بعدی را در قم برداشتیم؛ به این صورت که یک بنگاه کاریابی برای بچه های کلاس های آفتاب و مهتاب تأسیس کردیم.
از زمان تشکیل این کلاس ها ۵ سال است می گذرد و الان بسیاری از آنان جوانان نورسی شده اند.
با توجه به ارتباط خوبی که با بچه ها داریم، تصمیم گرفتیم که توسط خانم ها مبارز و قربانی (از بچه های همین کلاسها که الان از اعضای اجرایی موسسه شده اند) بنگاه کاریابی برای این بچه ها تأسیس شود. ⁣

در این بنگاه، مشاغل مناسب را متولیان بنگاه پیدا کرده و بعد از بازرسی از محل کار و تهیه گزارش،آن را به اطلاع دیگر بچه ها در کانال خود می رسانند و متقاضیان می توانند از این مشاغل با حمایت معنوی موسسه ورود کنند.⁣
در ادامه مطلب می توانید در جداول ارائه شده در ذیل، گزارش شش ماه عملکرد این بنگاه را ببینید و آنالیز نمایید.

همچنین دوستانی که مشاغلی برای معرفی جهت اشتغال این عزیزان دارند می توانند به ما اطلاع دهند.⁣