داستان واقعی در مورد زندگی فرد بی خانمانی به نام بیلی است و به سختی زندگی می کرد. تا اینکه با زنی ملاقات کرد و زندگی او را با حلقه ازدواج تغییر داد… بیلی از او علت این کارش را پرسید و او در جواب گفت: من اعتقاد دارم از هر دست بدهی از همان دست پس می گیری…⁣

-این قانون کائنات است، هرگاه معجزه زندگی دیگران باشیم، بی شک کسی دیگر، معجزه زندگی ما خواهد بود…⁣