با یاری خداوند و به لطف شما ، مبلغ ۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان، جهت کمک به درمان بنیامین جمع آوری شد.

درمانگاه قرآن و عترت در قم هم قبول کردند که با کمک مجمع خیرین درمانگاه، کار درمان و سایر خانواده هایی را که نیاز به درمان دارند پیگیر باشند.

همچنین با کمک خیرین موسسه نیز مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان بعنوان کمک ماهانه برای این کودک در نظر گرفته شد که از همین ماه به ایشان بصورت مستمر در هر ماه پرداخت خواهد شد.

با سپاس از همراهی همیشگی شما خوبان که باعث دلگرمی ما و این عزیزان هستید.