همانطور که مستحضرید، در حال ساخت بنایی برای ایتام هستیم و در حال حاضر مشغول اجرای تأسیسات ساختمان می باشیم.
این مرحله شامل هزینه های لوله کشی گاز و آب شرب، لوله کشی پکیج و رادیات و حرارت از کف، لوله کشی فاضلاب و سیم کشی برق ساختمان است. مجموع این هزینه ها تقریباً ۱۵۰ میلیون تومان برآورد شده است.
در حال حاضر بخشی از این مبلغ را مقروض شده ایم و بر همین اساس از شما دوستان در خواست داریم تا در این برهه به ما کمک نمایید و ما را در این راه همراهی کنید.
در صورت اقتضا برای کمک، مبلغ مورد نظرتان را به حساب مؤسسه واریز و شرح آن را به سامانه ۵۰۰۰۲۳۰۰ پیامک نمایید.
با تشکر از شما: هادی محقق
جهت کسب اطلاعات بیشتر می نوانید با شماره زیر تماس حاصل کنید:
09121510429
شماره کارت:
6104337770021002
بانک ملت
به نام موسسه خیریه مهر امام هادی