به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س) برای بچه ها جشنی برگزار کردیم که خیلی خوش گذشت و یکی از روزهای به یاد ماندنی در کنار بچه ها بود.
در این روز یکی از خیرین کیک های زیبایی درست کرده بودند که زحمت آوردنش را هم کشیدند و به دست بچه ها دادند.
بچه ها خیلی ذوق داشتن و همه منتظرکیک تو حیاط بودند.  همین که ماشین رسید همه به سمت در رفتن و کیک رو سر کلاس بردن.
 هر کدام از بچه ها قسمتی از کیک را می خواستند. یکی صورت عروسکو می خواست و اونیکی قلب های روی کیک را … یاد دوران بچگی خودم افتادم. خلاصه خیلی خوش گذشت، جای همه شما خالی…
-گزارش یکی از مربیان موسسه

در ذیل قسمتهایی از برگزاری جشن دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم و جشن کلاس مهتاب را می توانید ببینید:

از همه عزیزانی که باعث شدن لحظات به یاد ماندنی و شادی در خاطر بچه ها باقی بمونه صمیمانه سپاسگزاریم.