کار گروهی، بچه ها را با مفهوم همکاری، مشارکت و دوستی آشنا می‌کند.
آن‌ها در جریان گروه، هماهنگی و سازش را آموزش می‌بینند و یاد می‌گیرند با عقاید متفاوت و سلیقه‌های مختلف کنار بیایند و به آن‌ها احترام بگذارند.

دفاع از حقوق شخصی و درعین‌حال رفاقت، یکی دیگر از ثمرات مثبت کار گروهی است که آن‌ها را برای ورود به جامعه و جامعه‌پذیری آماده می‌کند.

روز پنجشنبه ۲۳بهمن برای آموزش عملی این مهارت، تصمیم گرفتیم کلاس مهتاب ۱ را تزئین کنیم.
بچه ها با شور و اشتیاق، با همفکری و مشارکت هم و ارائه طرحهای مختلف و قبول ایده ها، مشغول این فعالیت گروهی شدند و ساعات خوشی را در کنار هم سپری کردند.