هر سال بهمن ماه مسابقه نقاشی برای فرشته های خیریه مهر امام هادی ع (ماه) برگزار می شود. امسال هم حدود 1000 نفر از بچه ها در مسابقه نقاشی شرکت کردند. برای همه بچه هايي كه نقاشي كشيده اند جوایزی به عنوان عیدی اهدا می گردد. اين جوايز شامل بن خريد است كه مبلغ آن در طرح عيدي براي همه جمع آوري شده است. همچنین 14 نقاشی برای نظرسنجی اینترنتی انتخاب شده است. شما با شرکت در این نظرسنجی می توانید به نقاشی برتر امتیاز دهید. به 5 نقاشی که بیشترین امتیاز را بیاورد جایزه ویژه اهدا خواهد شد. توجه داشته باشید هر شرکت کننده تنها یک بار می تواند در این نظرسنجی شرکت کند. همچنین در انتخاب نقاشی ها خلاقیت و هنر رنگ آمیزی و همچنين سن خالق اثر را مد نظر قرار دهید.

جهت امتیاز دهی به نقاشی ها شماره نقاشی را در بخش نظرسنجی همین صفحه انتخاب کنید.

نقاشی شماره 1 – معصومه خانم 8 ساله

نقاشی شماره 2 – صدیقه خانم 7 ساله

نقاشی شماره 3 – آقا مهدی 10 ساله

نقاشی شماره 4 – آقا سیدحامد 8 ساله

نقاشی شماره 5 – حانیه خانم 13 ساله

نقاشی شماره 6 – آقا محمدسلیمان 6 ساله

نقاشی شماره 7 – معصومه خانم 18 ساله

نقاشی شماره 8 – حسین آقا 17 ساله

نقاشی شماره 9 – مریم خانم 18 ساله

نقاشی شماره 10 – طیبه خانم 16 ساله

نقاشی شماره 11 – مهسا خانم 15 ساله

نقاشی شماره 12 – زهرا خانم 14 ساله

نقاشی شماره 13 – آقا مهدی 14 ساله

نقاشی شماره 14 – فاطمه خانم 7 ساله