مرحوم آيت الله العظمي مرعشي نجفي(قدس سره) بارها مي فرمودند: شبي توسلي پيدا کردم تا يکي از اولياي خدا را در خواب ببينم. آن شب در عالم خواب، ديدم که در زاويه ي مسجد کوفه نشسته ام و وجود مبارک مولا امير المومنين(ع) با جمعي حضور دارند. حضرت فرمودند: شاعران اهل بيت را بياوريد. ديدم چند تن از شاعران عرب را آوردند. فرمودند:

شاعران فارسي زبان را نيز بياوريد؛ آنگاه محتشم و چند تن از شاعران فارسي زبان آمدند. فرمودند: شهريار ما کجاست؟ شهريار آمد. حضرت خطاب به شهريار فرمودند: شعرت را بخوان! شهريار اين شعر را خواند:

علي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا را که به ما سوا فکندي همه سايه هما را

آيت الله العظمي مرعشي(ره) فرمودند:

وقتي شعر شهريار تمام شد، از خواب بيدار شدم. چون من شهريار را نديده بودم، فرداي آن روز پرسيدم که شهريار شاعر کيست؟ گفتند: شاعري است که در تبريز زندگي مي کند. گفتم: از جانب من او را دعوت کنيد که به قم نزد من بيايد. چند روز بعد شهريار آمد؛ ديدم همان کسي است که من او را در خواب در حضور حضرت امير(ع) ديده ام. از او پرسيدم: اين شعر « علي اي هماي رحمت» را کي ساخته اي؟ شهريار با حالت تعجب از من سوال کرد که شما از کجا خبر داريد که من اين شعر را ساخته ام؟ چون من نه اين شعر را به کسي داده ام و نه درباره ي آن با کسي صحبت کرده ام. مرحوم آيت الله العظمي مرعشي نجفي به شهريار مي فرمايند: چند شب قبل من خواب ديدم در مسجد کوفه هستم و حضرت امير المومنين(ع) تشريف دارند. حضرت، شاعران اهل بيت را احضار فرمودند: ابتدا شاعران عرب آمدند. سپس فرمودند: شاعران فارسي زبان را بگوييد بيايند. آنها نيز آمدند. بعد فرمودند: شهريار ما کجاست؟ شهريار را بياوريد! و شما هم آمديد. آن گاه حضرت فرمودند: شهريار شعرت را بخوان!

و شما شعري که مطلع آن را به ياد دارم، خوانديد. شهريار فوق العاده منقلب مي شود ومي گويد: من فلان شب اين شعر را ساخته ام و همانطور که قبلا عرض کردم، تا کنون کسي را در جريان سرودن اين شعر قرار نداده ام. آيت الله العظمي مرعشي نجفي(قدس سره) فرمودند: وقتي شهريار، تاريخ و ساعت سرودن شعر را گفت، معلوم شد مقارن ساعتي که شهريار آخرين مصرع شعر خود را تمام کرده، من آن خواب را ديده ام. ايشان چندين بار به دنبال نقل اين خواب فرمودند: يقينا در سرودن اين غزل، به شهريار الهام شده که توانسته است چنين غزلي با اين مضامين عالي بسرايد. البته خودش هم از فرزندان فاطمه زهرا(س) است.

منبع: روابط عمومي کتابخانه ي بزرگ حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي(ره) ـ قم

به اشتراک بگذارید