سخنی کوتاه از هادی محقق:
هر سال به مناسبت روز پدر، برای پدرم هدیه ای می گرفتم؛ اما امسال تصمیم گرفتم یه هدیه خاص به ایشون هدیه بدم و اون پرونده یک کودک یتیم بود.
با خودم فکر کردم همونطور که پدرم همیشه از من حمایت کرده، با این کار، یکی از فرشته های موسسه هم که پدرشو از دست داده، یه حامی برای خودش داره.
نکته جالب این هدیه این بود که وقتی همکاران متوجه این قضیه شدن، اونا هم اینکارو انجام دادن.

پدر