چندی قبل گزارشی برای کمک به رخساره خانم (یکی از ایتام جنوب کرمان) انجام دادیم. یکی از خیرین عزیز، این گزارش را در واتساپ(استاتوس)خودش گذاشت و به این واسطه ۷ نفر از دوستانش که استاتوسش را دنبال می کردند، برای رخساره خانم کمک هایی انجام دادند.
دو نفر از آنها نوجوان بودند و از پول تو جیبی خودشان کمک کردند.
ایشان هم گزارش هر پرداخت را در استاتوس می گذاشتند تا دیگر دوستان و اعضای فامیل مطلع شوند.
به این ترتیب کمک خوبی برای رخساره خانم جمع شد و افراد جدیدی هم با موسسه ماه آشنا شدند که سرمایه ای ارزشمند در کارهای خیر بعدی است.

این کار، بسیار برای توسعه فعالیت خیریه و کمک به رخساره خانم مفید بود و از شما عزیزان موسسه ماه درخواست می کنیم با این روش و کمک از شبکه های اجتماعی ما را به دیگران معرفی نمایید.