بعد از اینکه وضعیت کرونا در قم زرد شد، با اصرار بچه ها، کلاس مهتاب ۱ برگزار شد.
در اولین جلسه با نظر سنجی از بچه ها، قرار براین شد تغییر مختصری در روش تدریس بخش “انس با قرآن” داشته باشیم.
به این صورت که در هر هفته از بین آیاتی که تلاوت می شود، یک آیه که مناسب بچه ها است، ترجمه و روی تابلو برداشت و فهم بچه ها از این آیه نوشته شود.
سپس با توجه به تفاسیری که گفته شده، نکات و پیام اصلی آیه نوشته شود. در پایان، از کاربرد پیام آیه در زندگی روزمره سوال شود.
بچه ها با تامل در این موضوع، نظرات جالبی برای زندگی عملی شان دارند.
این روش، سبب تقویت قوه تفکر و تعقل بچه ها شده و چون همه بچه ها در آن شرکت می کنند، حس خوبی از دریافت آیات قرآن پیدا می کنند.

 بیان آنها هم بهتر می شود و هم با ثبت نظراتشان، اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنند.