وقتی پیامبر رحمت از گروهی بیزار باشد نشان از وضعیت اسفناک آنها دارد و برخی از پدران از این گروهند.

رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم به بعضی از کودکان نظر کرد و فرمود: وای بر فرزندان آخر الزمان از روش پدرانشان.

عرض شد: یا رسول الله از پدران مشرک آنها؟

فرمود: نه، از پدران مسلمانشان که چیزی از فرائض دینی را به آنها یاد نمی دهند و اگر فرزندان، خود از پی فراگیری بروند منعشان می کنند و تنها از این خشنودند که آنها درآمد مالی داشته باشند هر چند ناچیز باشد.

سپس فرمود: من از این پدران بری و بیزارم و آنان نیز از من بیزارند.

 

منبع:

– مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 625