قیامت در قرآن:
فمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

پس هر کس به قدر ذره ای کار نیک کرده باشد (پاداش) آن را خواهد دید و هر کس به قدر ذره ای کار بد کرده باشد(جزای) آن را خواهد دید.
سوره زلزال/ آیه ۷ و ۸