حدیثی از امام على عليه السلام
إنَّ أحَبَّ المُؤمنِينَ إلَى اللّه ِ مَن أعانَ المُؤمِنَ الفَقيرَ مِنَ الفَقرِ في دُنياهُ و مَعاشِهِ…

محبوب ترين مؤمن نزد خداوند، كسى است كه مؤمن فقيرى را، در تنگدستى دنيا و گذران زندگى، يارى رساند.
تحف العقول ، ص 376

شما نیز می توانید با پرداخت هر مبلغی، در این تلاش جمعی شرکت کنید

 شماره کارت کمک های مردمی:
6104337770021002
 شماره پیامک: 50002300

 پرداخت مستقیم
تکفل ایتام