فراخوان سرپرستی فرشتگان یتیم
برخی از کودکان ایرانی و ساکن سیستان هستند اما شناسنامه ندارند.
کمک های شما می تواند زندگی این کودکان را تغییر دهد تا از کودکی خود لذت ببرند.
جهت ثبت نام از لینک زیر استفاده کنید:
https://imamhadi.com/register

              با اشتراک تصویر زیر در شبکه های اجتماعی دوستان خود را به این طرح دعوت کنید
سرپرستی یتیم.