در بین مردم برخی از نظر روزی، بر دیگران برتری دارند؛ مثلاً با مال و ثرت بیشتر، علم بیشتر، جایگاه اجتماعی برتر … مواهبی که خدواند روزی آنها کرده و از آنها می خواهد که به نمایندگی از او انفاق کنند.

در واقع خداوند می خواهد تا بدست آنها سهم بیشتری از مواهب الهی نصیب همه شود.

خدا در قرآن می فرماید:
هرگز به نیکوکاری نمی‌رسید مگر اینکه از آنچه دوست می‌دارید، در راه خدا انفاق کنید؛ و آنچه انفاق می‌کنید، خداوند از آن آگاه است/ آل عمران آیه ۹۲