توضیح دو نکته:
۱) برای این طرح در دی ماه سال ۹۷ به شکل رسمی فراخوان داده شد ولی موسسه آن را به طور آزمایشی از خرداد ۹۶ شروع کرده بود زیرا برای ما سوالاتی در مورد آینده اجرای این طرح مخصوصا توان خانواده ها در نگهداری بز ها و میزان تلفات وجود داشت.

۲) به دلیل اینکه فصل زاد و ولد بز اسفند و فروردین است و قیمتها در این برهه بالا می رود ما صبر کردیم و بعد از افول نسبی قیمتها خرید را انجام دادیم. به همین دلیل ارائه گزارش زمان بر شد.آمار کلی پرورش دام جنوب کرمان

تعداد دام خریداری شده91 رأس
تعداد دام متولد شده120 رأس
تعداد دام تلف شده59 رأس
تعداد دام فروش رفته توسط خانواده ها20 رأس
تعداد دام موجود132 رأس
مبلغ کل سرمایه گذاری شده 116,310,000تومان


آمار تفصیلی پرورش دام جنوب کرمان

ردیفنام سرپرست خانوادهسال ورود به موسسهمنطقهتعداد دام های اهدایی و تاریخ تحویلتعداد تولدتعداد تلفات تعداد فروشموجودی
1جشان96چاهدادخدا2 گوسفند (خرداد 96)8235
2مشیری زاده96چاهدادخدادر مجموع 3 بز:
1 بز (دی 96) و 2 بز (تیر 98)
6-36
3نارویی98چاهدادخدا3 بز (دی 98)5215
4چاکری96تمگراندر مجموع 5 بز:
1 بز (آذر 96) و 2 بز اردیبهشت 97) و 2 بزغاله (مهر 98)
6--11
5بامری98تمگراندر مجموع 3 بز:
2 بز و 1 بز نابالغ (اردیبهشت 98)
47-0
6زربخش98تمگران2 بز (اردیبهشت 98)33-2
7بازگیر97تمگراندر مجموع 3 بز:
2 بز (فروردین 97) و 1 بز (تیر 98)
51-7
8رسولی96مرکزی1 بز (دی 96)11-1
9بنی اسدی98مرکزی1 بز (تیر 98)41-4
10نارویی98مرکزی3 بز (تیر 98)14-0
11جامگوهری98مرکزی3 بز (مهر 98)43-4
12نوابی98مرکزی3 بز نابالغ (دی 98)12-2
13جعفری97مرکزیدر مجموع 3 بز:
1 بز و 1 بزغاله (آذر 97) و 1 بز (تیر 98)
5--8
14ماری زاده96مارز1بز (آذر 96)-1-0
15محمدی97سرتکدر مجموع 2 بز:
1 بز و 1 بزغاله (خرداد 97)
1-30
16فلاحی97سرتکدر مجموع 3 بز:
1 بز و 1 بزغاله (خرداد 97) و 1 بز (تیر 98)
3312
17آزادی مهر98سرتک3 بز ( مهر 98)53-5
18شمس الدینی98سرتکدر مجموع 3 بز:
1 بزغاله و 2 بز (مهر 98)
4133
19نصیری98سرتک 3 بز نابالغ: (دی 98)
5--8
20ببر بیان96چهلمنی1 بز (شهریور 96)6241
21سابقی نژاد، بوئینگی نژاد98آهوان3 بز (شهریور 98)52-6
22طالبی فر96آهواندر مجموع 4 بز:
3 بز (شهریور 98) و 1 بز (دی 99)
4323
23سعیدی98بوئینگدر مجموع 4 بز:
2 بزغاله و 2 بز (دی 98)
21-5
24ستایش جهش97رودبار 1 بز (فروردین 97)-1-0
25جاویدان98رودبار3 بز (دی 98)92-10
26جاویدان98رودبار2 بز (دی 98)61-7
27رئیسی99رودبار2 بز (مرداد 99)42-4
28فلاحی99رودباردر مجموع 3 بز:
1 بزغاله و 2 بز (تیر 99)
23-2
29ناوکی99رودبار3 بز (مهر 99)22-3
30خاتم گویا99رودبار2 بز (مهر 99)21-3
31بامری98زهکلوت1 بز (دی 98)2--3
32بامری چاه شاهی98زهکلوتدر مجموع 2 بز:
1 بزغاله و 1 بز (دی 98)
22-2
33شمبویی99زهکلوت1 بز (بهمن99)---1
34مرادی 99زهکلوت2 بز (تیر 99)-1-1
35خادمی99زهکلوت1 بز (بهمن 99)11-1
37نظری99زهکلوت1 بز (تیر 99)---1
38خادمی99زهکلوت1 بز (تیر 99)---1
39علیمحمدی99زهکلوت1 بز (بهمن 99)---1
40 حسینی99زهکلوت1 بز (بهمن 99)---1
41فرساد نیا99زهکلوتدر مجموع 2 بز:
1 بزغاله و 1 بز (دی 98)
21-3