این قصه ی مادر رنجدیده است که وقتی وارد خونشون شدم، کفش های شسته شده کنار دیوار و دود زیادی که در فضای کوچک خانه پیچیده شده بود، توجه مرا به خود جلب کرد.
خانم نوری قصه ی ما، همسر خودشو بر اثر سکته قلبی از دست داده و همراه مادر پیر و دو فرزند خود که مشغول تحصیل هستند، در یک خانه کوچک استیجاری زندگی می کنند.
پسر بزرگتر(۱۶ ساله) بر اثر تصادف جمجه اش آسیب دیده و از آنجایی که خانم نوری هم دچار بیماری صفرا و کم خونی شدید هست، برای درمان، هر چند وقت یکبار، نیاز به تزریق کیسه خون دارد که از عهده تامین مخارج آن ناتوان است و این مساله شرایط کار رو برای این مادر تنها سخت تر کرده و خیلی وقت ها غذایی برای خوردن ندارند.
مادر و پسر کوچکتر، برای یک کارگاه تولید دمپایی کار می کنند. مادر مشغول برش رویه صندلی و امیرعلی، کار هویه رویه ها رو انجام می دهد و هر روز در مجموع ۵۰ هزار تومان دستمزد دریافت می کنند.
زمانی هم که کار کم باشد، با اتو کردن لباس ها و شستن کفش های دیگران(هر کفش ۲۰۰۰ تومان) امرار معاش می کنند.
خانم نوری می گوید: اگر خانه ای داشتم که حیاط داشت فرزندانم اینقدر اذیت نمی شدند…

امیدواریم بتوانیم با کمک هم گوشه ای از رنج های یه مادر رو کم کنیم.

 شماره کارت جهت مشارکت:
6104337770021002 بانک ملت، بنام موسسه خیریه مهر امام هادی
شرح پرداخت به شماره پیامک: 50002300

-با اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی ما را در حمایت از این خانواده عزیز همراهی کنید.