بنیامین کوچولو همون کودک ۵ ساله ای هست که جوهرنمک خورده بود و بعد از اون، سه سالی می شد که هیچ چیزی بجز شیر نمی تونست بخوره.
بنیامین پدر نداشت و با مادر و مادر بزرگ و عموهاش در یک منزل محقر زندگی می کردند…
ساماندهی:
در حین پیگیری اوضاع بنیامین، با دوستی به نام آقای صالحی آشنا شدیم که ایشان هم پیگیر بهبود اوضاع این خانواده بود؛ بنابراین با هم هماهنگ شدیم.
آقای صالحی کمک کرد تا منزل بنیامین عوض شود و در خانه ای بهتر زندگی کنند. همچنین درمان بنیامین را که شامل چندین عمل جراحی بود را پیگیر شدند. حالا دیگه بنیامین می تونه غذا بخوره.
در فراخوان موسسه شش میلیون و دویست هزار تومان برای بنیامین تأمین شد که سه میلیون آن را برای یکی از عمل های بنیامین هزینه کردیم. همچنین ماهانه یک میلیون تومانی از طرف موسسه برایشان مقرر شد و الباقی مبلغ فراخوان هم بزودی هزینه این عزیزان می گردد.
-سپاس از همراهی تمام دوستانی که در کنارمان بودند.