همانطور که اطلاع دارید موسسه در حال ساخت بنایی، جهت امور آموزش، اشتغال و خدمت به ایتام و نیازمندان با کمک خیرین عزیز می باشد.

تا کنون مرحله تأسیسات ساختمان به پایان رسیده و برآورد می کنیم، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان دیگر جهت تکمیل آن لازم است که امیدواریم به لطف خداوند و بواسطه شما دوستان، بتوانیم این بنا را زودتر تقدیم فرشته های کوچکمان کنیم.

 دوستانی که مایلند در تکمیل این بنا که باقیات الصالحات و صدقه جاریه است مشارکت نمایند و اجری را به نام خود داشته باشند؛ می توانند مبالغ اهدایی خود را از طریق روش های زیر پرداخت نمایند:

 پرداخت آنلاین:
https://imamhadi.com/payment

 شماره کارت 6104337770021002
به نام موسسه خیریه مهر امام هادی، واریز و شرح مبلغ را با درج کلمه جمکران به ۵۰۰۰۲۳۰۰ پیامک بفرمایید

.