در دیداری که با یکی از خانواده های ایتام از استان لرستان، که مدتی است ساکن قم هستند و به تازگی عضو موسسه شده اند داشتم، مادر خانواده خاطره جالبی را تعریف کردند که خواستم با شما در میان بگذارم.⁣
خانم بیگی به تازگی همسر خودش را از دست داده و صاحب سه فرزند هستند؛ از آنجا که جایی برای سکونت و پول پیشی جهت اجاره منزل نداشتند به همراه سه فرزند خود، مدتی در منزل یکی از دوستان زندگی می کردند.⁣
خانم بیگی گفت: یک روز که خیلی ناراحت و دلشکسته بودم، به حرم حضرت معصومه رفتم و با گریه و زاری، از ایشون درخواست کمک کردم.⁣
در همین احوال بودم که گوشیم زنگ خورد و شخصی گفت از موسسه مهر امام هادی تماس گرفتم؛ شنیدیم که شما شرایط ویژه ای دارین و مکانی برای سکونت ندارین؛ تصمیم گرفتیم خونه ای برای زندگی شما در اختیارتون بگذاریم.⁣
خانم بیگی گفت: خانم فردوسی! حضرت معصومه خیلی آبروی آدمو حفظ می کنه و به حرفمون گوش میده، خیلی خانم بزرگواری هست و آبروی منو حفظ کرد وگرنه اگه این خونه برای من جور نمی شد با سه بچه چکار می تونستم انجام بدم؟…⁣
پسر خانم بیگی که یه گوشه نشسته بود و به حرفای ما گوش می کرد گفت: مامان می دونی چرا حضرت معصومه آبروی شمارو حفظ کرد و به حرف شما گوش داد؟ بخاطر اینکه بابا تو رو خیلی دوست داشت. ⁣
خانم بیگی گفتند: آره باباشون خیلی خوب بود و مارو خیلی دوست داشت…⁣

خانم فروسی زاده: مددکار موسسه⁣