انفاق در قرآن
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(متقین) کسانی هستند که از مال خود در حال وسعت و تنگدستی انفـاق می کننـد و خشم خود فرونشاننـد و از (خطای) مردم می گذرند، و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. آل عمران/ ۱۳۴

برای رسیدن
به بلندای بخشندگی
باید از وجود خویش بگذری

ما معتقدیم با سهم های هر چند اندک شما خیرین عزیز و ادامه زنجیره ی مهربانی خانواده‌ی ماه، می توان نیازهای عمده و اساسی مددجویان بسیاری را تأمین نمود.

شماره کارت کمک های مردمی:
6104337770021002
بانک ملت/ به نام موسسه خیریه مهر امام هادی