بسیاری از روان‌شناسان بر این باورند كه امضا و حتی دستخط افراد می‌تواند دربردارنده اطلاعات بسیار مهم و ارزشمندی درباره ویژگی‌ها و خصوصیات افراد باشد. از این رو از گذشته تحقیق درباره نحوه امضای افراد مورد توجه بوده است.

اما بر اساس بررسی‌های جدیدی كه در این زمینه انجام شده افرادی كه امضای بزرگ‌تری دارند قدری خودشیفته‌تر هستند و از اعتماد به نفس بیشتری برخوردارند.
در این مطالعه امضای بیش از 600 نفر از مقامات عالی رتبه در سطح دنیا بررسی شده است. اگرچه افرادی كه امضای بزرگی دارند اغلب تصمیم‌گیرنده خوبی نیستند اما در متقاعد ساختن دیگران از تاثیرگذاری قابل توجهی برخوردارند و از این رو به نظر می‌رسد بخوبی از عهده اداره یك شركت، موسسه یا سازمان بر می‌آیند.

در مقابل افرادی كه امضای جمع و جور‌تری دارند، معمولا افرادی متواضع هستند كه حتی توانمندی‌های شخصی‌شان را هم نادیده می‌گیرند و تصور می‌كنند نمی‌توانند آن طور كه باید از عهده انجام كاری كه به آنها محول می‌شود برآیند.

این افراد تصمیم‌گیرنده خوبی هستند، اما عدم اعتماد به نفس‌شان مانع پیشرفت آنها می‌شود. بر همین اساس امضاهایی كه ساده است نشان می‌دهد فرد صاحب امضا شخصیتی ساده دارد.
هرچه امضا پیچیدگی‌های بیشتری داشته باشد به این معنی است كه فرد صاحب امضا از پیچیدگی‌های شخصیتی بیشتری برخوردار است، اما با وجود این ممكن است در این زمینه استثناهایی هم وجود داشته باشد.