باهمت و همراهی شما مهربانان به مناسبت عید قربان، در مجموع مبلغ ۴۱,۵۵۰,۰۰۰ جمع آوری شد که مصارف آن به شرح ذیل می باشد:

1- خرید و قربانی ۱۲ رأس گوسفند به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان و توزیع گوشت آن در بین خانواده های ایتام و نیازمند تحت پوشش در قم.

2- خرید و قربانی ۵ رأس گوسفند به مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان و توزیع گوشت آن در بین خانواده های ایتام و نیازمند در مناطق محروم تحت پوشش موسسه (بشاگرد، رودبار جنوب کرمان، چاهداد خدا و قلعه گنج).

3- اهداء یک رأس گوسفند به مبلغ ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان توسط یکی از خیرین.

4- خرید ۶۰۰ کیلو برنج به مبلغ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان و توزیع آن در بین خانواده های ایتام و نیازمند تحت پوشش در قم.

– در روز عید قربان در بین هر یک از خانواده های تحت پوشش در قم، بسته های غذایی شامل ۱۰ کیلو برنج و ۲ کیلو گوشت توزیع شد.

از تمامی دوستان و همراهان عزیز صمیمانه سپاسگزاریم

.