خانم نوری مادر سخت کوش و تنهایی بود که پس از فوت همسر خود به همراه دو فرزند و مادر پیرش در یک منزل استیجاری کوچک زندگی می کردند.
خانم نوری با وجود بیماری حاد کم خونی، به همراه فرزند خود برای کارگاه دمپایی کار می کردند و با شستن کفش ها و اتو زدن لباسهای دیگران، به سختی امرار معاش می کردند.
ساماندهی:
به لطف خدا و مشارکت شما نیکوکاران، طی فراخوانی که اعلام شد، مبلغ ۵,۳۸۰,۰۰۰ تومان و مستمری ماهانه ۶۰۰ هزار تومان برای این خانواده عزیز تأمین شد.

از تمام عزیزانی که کمک کردند تا گوشه ای از رنج های این‌ مادر تنها کاسته بشه صمیمانه سپاسگزاریم.