کیا این سه نفر رو میشناسن ؟؟
نفر سمت راست: (دهقان فداکار) همون ریز علی خواجوی که همه میشناسیمش و توی کتابای دبستانمون باهاش آشنا شدیم.
نفر سمت چپ: پدر شهید حسین فهمیده که اونم خوب میشناسیم و با فداکاری پسرش همه آشنا هستیم.
اما نفر وسط رو کی میشناسه؟ ایشون حسن امیدزاده، معلم فداکاری هست که در سال 76 برای نجات ۳۰ دانش آموز گرفتار در آتش سوزی مدرسه روستای بیجارسر در شفت، خود را به شعله های آتش زد  و از ناحیه سر و صورت دچار سوختگی شدید شد.
ایشون پس از ۱۵ سال تحمل درد و رنج ناشی از سوختگی شدید روز 30 تیر سال 1391 در بیمارستان فومن جان به جان آفرین تسلیم کرد.
این فداکاری رو باید توی کتابهای تاریخ نوشت. روحش شاد.