ما در خانواده‌‌ی ماه در تلاشیم تا بتوانیم لبخند را بر لبان کودکان ایتام و خانواده های نیازمند ببینیم
شما هم دعوتید در این مسیر خیر همراه ما باشید…
اگر عضو خانواده‌ی ماه هستید دوستان خود را نیز برای لبخندهای بیشتر به جمع ما دعوت کنید.

?لینک تکفل ایتام:
https://imamhadi.com/register
?پرداخت آنلاین:
https://imamhadi.com/payment
?شماره کارت بنام موسسه خیریه مهر امام هادی:
۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۲۱۰۰۲
?کد دستوری #2930*780*