مادری که به همراه فرزندان در یک منزل استیجاری و بدون همسر خود به سختی زندگی می کنند. پدر خانواده مدتی است که متواری شده …
ساماندهی:
طی فراخوانی که در تاریخ ۱۹ شهریور اعلام شد؛ به لطف خدا و همت شما خیرین عزیز، مبلغ ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ جهت کمک به این عزیزان تامین گردید.

مبلغ ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان جهت خرید یخچال و مبلغ ۹۹۰,۰۰۰ تومان نیز جهت هزینه ثبت نام و خرید لوازم التحریر و لباس برای کودکان هزینه شد. باقی مبلغ هم هر ماه یک میلیون تومان برای گذران زندگی به ایشان پرداخت می شود.

با سپاس از همراهی شما مهربانان