موسسه اغلباً یخچال، لباسشویی، کولر، بخاری و تلویزیون(دست دوم) مورد نیاز خانواده های تحت پوشش را ساماندهی می کند؛ بدین صورت که ابتدا تعمیرکار تحت قرارداد موسسه به منزل خانواده ها رفته و در صورتی که وسیله مورد نظر قابل تعمیر باشد، آن را تعمیر و در غیر این صورت، به ما اعلام می شود تا کالای جدید خریداری گردد.

ماه گذشته مبلغ ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ جهت تعمیر و خرید لوازم خانگی به شرح ذیل پرداخت شد:

– مبلغ ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان جهت خرید یک دستگاه یخچال، لباسشویی، اجاق گاز، سه دستگاه تلویزیون و گیرنده دیجیتال هزینه شد.
– مبلغ ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان نیز جهت تعمیر لوازم خانگی هزینه گردید.