خیریه ماه (مهر امام هادی) از ۱۵۵۰ کودک در شهرستانهای قلعه گنج، رودبار جنوب، بشاگرد، قم و …حمایت می نماید.

ویژگی های خیریه ماه:

-امور مالی شفاف است…
-اینجا ایتام واقعاً اکرام می شوند…
-کمک ها بدست نیازمند واقعی می رسد…
-خودکفایی و اشتغال برایمان مهم است…

با ارسال عدد ۳ به سامانه ۵۰۰۰۲۳۰۰ می توانید حمایت یکی از فرشته های زمینی را به مدت دلخواه بر عهده بگیرید.