در ماهی که گذشت(اذر ماه)؛
خیرین و همراهان عزیز موسسه مبلغ ۳۲ میلیون تومان از خمس خود را به کودکان ایتام اهدا نمودند.

از اینکه همراه ما هستید صمیمانه سپاسگزاریم