ترجیح می دهم حقیقتی مرا آزار دهد ، تا اینکه دروغی آرامم کند.

……………………………………………………………….

تنها دو روز در سال هست که نمی تونی هیچ کاری بکنی‌!
یکی‌ دیروز و یکی‌ فردا . . .

………………………………………………………………..

خوبی بادبادک اینه که
می‌دونه زندگیش فقط به یک نخ نازک بنده
ولی بازم تو آسمون می‌رقصه و می‌خنده . . .

………………………………………………………………..

انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست ؛
بلکه انسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد . . .

………………………………………………………………..

مردمی که گل ها را دوست می دارند خود از آن گل ها دوست داشتنی ترند . . .

………………………………………………………………..

تهمت مثل زغال است اگر نسوزاند سیاه می کند . . .

………………………………………………………………..

اگرمی خواهی محال ترین اتفاق زندگیت رخ بدهد
باور محال بودنش را عوض کن . . .

………………………………………………………………..

برنده می گوید مشکل است ، اما ممکن
و بازنده می گوید ممکن است ، اما مشکل . . .

………………………………………………………………..

آن اندازه که ما خود را فریب می دهیم و گمراه می کنیم، هیچ دشمنی نمی تواند . . .

………………………………………………………………..

حتی اگر بهترین فرد روی کره زمین هستید به خودتون مغرور نشوید
چون هیچ کس از شخصی که ادعا می کند خوشش نمی آید . . .

………………………………………………………………..

من در رقابت با هیچکس جز خودم نمی باشم
هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام . . .
“بیل گیتس”

………………………………………………………………..

تنها راه کشف ممکن ها ، رفتن به ورای غیر ممکن ها است . . .
(آرتور کلارک)

………………………………………………………………..

ژوبرت :
” برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم ،
اکنون برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم ، احتیاج به جوانی دارم ” . . .

………………………………………………………………..

دوست تو کسی است که هرگاه کلمه “حق” از تو شنید ، خشمناک نشود . . .

………………………………………………………………..

معبودا !
به بزرگی آنچه داده ای آگاهم کن تا کوچکی آنچه ندارم نا آرامم نکند . .

………………………………………………………………..

تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را
(امام علی علیه السلام)

………………………………………………………………..

دوستی کلام زیباییست که هرکس درکش کرد ، ترکش نکرد . . .

………………………………………………………………..

زندگی قانون باور ها و لیاقتهاست ، همیشه باور داشته باش
لایق بهترین هایی . . .

………………………………………………………………..

اگر مایلید پیام عشق را بشنویم ، بایستی خود نیز این پیام را ارسال کنیم . . .

………………………………………………………………..

آموخته‌ام که هیچ‌گاه نجابت و تواضع دیگران را به حساب حماقت‌شان نگذارم . . .

………………………………………………………………..

پیروزی یعنی :
توانایی رفتن از یک شکست ، به شکستی دیگر
بدون از دست دادن اشتیاق . . .

………………………………………………………………..

مردم هرگز خوشبختی خود را نمی شناسند
اما خوشبختی دیگران همیشه در جلو دیدگان آنهاست