مهارت زندگی را مجموعه‌ای از تجارب، یادگیری‌ها و دانشی تعریف کرده‌اند که فرد در طول زندگی خود به منظور سازگاری بهتر با محیط، برقراری روابط صحیح با دیگران و حل مشکلات به آن ها نیازمند است. برخی صاحبنظران و اندیشمندان نیز به ویژه متفکران علوم روانشناسی سعی کرده‌اند این مهارت ‌ها را دسته ‌بندی کنند و با نگاهی تقلیل‌گرایانه آنها را به شکلی موردی و مشخص نام ببرند. در هر حال هیچ کس را نمی توان یافت که بیان کند نیازی به دانستن این مهارت ها ندارد و آگاهی او لازم و کافی است. جملات کوتاهی که در ادامه می آید هشدار ها و نهیب هایی است که هریک از ما باید درون خود زنده نگه داریم و به آن ها فکر کنیم.

در این مقاله جملاتی را برای شما آورده ایم که شاید برخی از آن ها را شنیده باشید اما شنیدن دوباره و یاد آوری ان می تواند به زندگی تان رنگ و بویی بهتر بخشد:

تفاوت موفقیت و شکست در اتفاقاتی که می افتد نیست بلکه تعبیر ما از این اتفاقات و عکس العمل ما در برابر حوادث است که این تفاوت را ایجاد می کند.

تغییرات جسمانی در خود ایجاد کنید، ژست، حرکات، لحن صدا و بعد روحیه شما عوض می شود و آن موقع خود را راحت و سرزنده و با نشاط حس خواهید کرد. راحت بایستید شانه های خود را عقب بکشید و به بالا نگاه کنید و از نظر جسمانی خود را در حالت نیرومند قرار دهید آن موقع به مغز پیام دادید که افسرده نیستید و چنین می شوید.

در لحظات تصمیم گیری، سرنوشت ما شکل می گیرد.

– آنچه شکل و نحوه زندگی ما را مشخص می کند نه وقایع بیرونی بلکه نظام اعتقادی و تعبیر و تفسیری است که از وقایع بیرونی داریم.

در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده زیرا همه فکر می‌کنند به اندازه کافی عاقلند

– اگر از نفرت و انزجار نسبت به شخص یا وضعیتی دست بر نداریم همچنان با اتصالی کیهانی در بند آن شخص یا آن وضع می مانیم. عفو و بخشایش تنها راه از میان برداشتن آن حلقه اتصال و آزاد شدن است.

– هر بار که خشمگین می شوید یا رفتاری از قبیل داد زدن بر سر عزیزانتان از شما سر می زند ارتباطات عصبی معینی را در خود تقویت می کنید و در نتیجه احتمال تکرار آن رفتار در آینده بیشتر می شود.

افراد موفق باید از استعدادهای شان استفاده نمایند. رمز موفقیت شناخت استعداد است و هر کس داور عملکرد خود است (جیمزآلن)

امام حسن (ع) : از آن حضرت سؤال شد: مروت چیست؟ فرمود: حفظ دین، عزت نفس، نرمش، احسان، پرداخت حقوق و اظهار دوستی نسبت به مردم .”تحف العقول ، ص 227″

گوش دادن را بیاموز . گاهی اوقات فرصت ها بسیار آهسته در می زنند.

– روانشناسان معتقدند که آخرین اندیشه هایی که پیش از خواب به ذهن می آیند در مدت زمان خواب به ذهن نیمه هوشیار خوراک می رساند اگر در این هنگام ذهن را از اندیشه کامیابی، توانگری و ثمرات نیکو سرشار کنید ذهن نیمه هوشیار آنها را به صورت فرمان می پذیرد. از این رو در مدتی که خواب هستید ذهن نیمه هوشیار مطیعانه وارد فعالیت می شود تا فردائی توانگر، شاد و کامیاب بیافریند. از این رو با نوشتن برنامه ها و رویدادهای روز بعد به صورت دلخواه می توانید عنان و اختیار روز بعد را به دست بگیرید.

اگر آدم خوبی با تو بدی کرد، چنان وانمود کن که نفهمیده‌ای. او توجه خواهد کرد و مدت زیادی مدیون تو خواهد بود.

– باید قبول کرد که بزرگ ترین مانع رویایی با تغییرات، در خود شخص نهفته است و شرایط و اوضاع بهتر نخواهد شد مگر آنکه خودش را تغییر دهد. (اسپنسر جانسون)

اگر کاری را یک نفر توانسته انجام دهد پس تو هم میتوانی و اگر تا حالا کسی آن را انجام نداده تو میتوانی اولین نفر باشی.

آن که می‌ خواهد روزی پریدن آموزد، نخست می‌ باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی ‌کنند.

– انسانی که هر روز با خدا ارتباط دارد و به طور منظم دعا می کند یقین بدارد که کامیاب خواهد شد. زیرا خود را با غنی ترین و کامیاب ترین و مهم ترین نیروی کائنات همنوا کرده است.

– یکی از راه های پرورش اعتماد به نفس تماس با کسانی است که دارای اعتماد به نفس هستند ذهن نیمه هوشیار فضای سرشار از اطمینان آنها را جذب می کند. افرادی که صاحب ذهنیت توانگر هستند ناخودآگاه به شما الهام می بخشند و شما را به اوج تعالی و بالاترین سطوح اندیشه، امید و آرزو می کشانند.

تفاوت موفقیت و شکست در اتفاقاتی که می افتد نیست بلکه تعبیر ما از این اتفاقات و عکس العمل ما در برابر حوادث است که این تفاوت را ایجاد می کند.

یک راه پرورش اعتماد به نفس آغاز قدردانی، تحسین و تمجید از نکات مثبت دیگران است اگر در شخصی محاسنی می بینید آن را به او بگویید.

– از بهترین صدقه ها این است که انسان دانشی بیآموزد و به دیگران تعلیم دهد.

– رفتارهایی که می خواهید ترک کنید با رنج و رفتارهایی را که می خواهید داشته باشید با لذت توأم سازید.

حضرت امام جواد (ع) : سه خصلت دوستی را جلب می کند: انصاف، همراهی و همدلی در هنگام سختی و ناملایمات ، پاک دلی و خیرخواهی نسبت به دیگران .”مسند الامام الجواد ، ص 248

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید.

 تنها شانس پرنده این است که تلاش بیهوده نکند و به جستجوی راه خروج دیگری بپردازد. اگر راه های قبلی را برویم همان نتایج قبلی را بر می گیریم.

– درباره طرح های درونی تان به هیچ کس چیزی نگویید. برنامه هایی که برای موفقیت خود در نظر دارید نزد خودتان نگاه دارید و در معرض اندیشه دیگران قرار ندهید.

منابع:

کتاب رازهای موفقیت – فاطمه صفایی

وبلاگ جملات قصار