وَ عَنِ الرِّضا عليه السلام: مَـنْ فَـرَّجَ عـَنْ مُـؤمِنٍ فَرَّجَ اللّه ُ عَنْ قَلْبِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ. 

از امام رضا عليه السلام روايت است: كسى كه گِره از كار مؤمنى بگشايد و شادش كند، خداوند هم در روز قيامت، كارِ بسته او را مى گشايد.

  بهشت و جهنم


فرشته گفت : می خواهی پرده ای از بهشت و جهنم را به تو نشان دهم؟

مرد با خوشحالی گفت: بله خیلی دوست دارم بدانم بهشت و جهنم چه شکلی هستند؟

فرشته او را به سمت دو در هدایت کرد و یکی از آنها را باز کرد؛

در وسط اتاق، یک میز گرد بزرگ وجود داشت که روی آن یک ظرف پر از خورش خوش طعم و لذیذ بود.

افرادی که دور میز نشسته بودند در دست خود قاشق قایی با دسته بسیار بلند داشتند.

چون دسته قاشق ها از بازوهایشان بلندتر بود، نمی توانستند قاشق را در دهان خود فرو ببرند و غذا بخورند. در نتیجه، بسیار لاغر مردنی و مریض حال بودند.

مرد با دیدن صحنه بدبختی و عذاب آنها غمگین شد.

فرشته گفت: جهنم را دیدی و اما بهشت، او را به اتاق بعدی برد و در را باز کرد.

آنجا هم دقیقا مثل اتاق قبلی بود. یک میز گرد با یک ظرف خورش روی آن اما افراد دور میز، قوی، شاد و سرحال بودند و با همان قاشق های دسته بلند در دست دائما میخندیدند.

مرد گفت: نمی فهمم!!

فرشته جواب داد: ساده است!

می بینی؟ اینها یاد گرفته اند که به همدیگر غذا بدهند، در حالیکه آنها فقط به خودشان فکر می کردند.

به راستی جهنم و بهشت را انسان ها می سازند؛

با رفتارهایشان

روزی که در آن محبتی نکرده باشید..

دست کسی را نگرفته باشید..

چیزی را نبخشیده باشید..

آن روز را از دست رفته بدانید..

محبت و عشق به مخلوقات خداوند، شما را همواره زنده نگه می دارد

حتی پس از مرگ!

اگر ما آدم ها خودخواهی ها را کنار گذاشته و به فکر یکدیگر باشیم..

قطعا دنیا زیباتر خواهد شد.

به زیبایی بهشت