موقعيت هاي خاص به مواقعي گفته مي شود که کنترل رفتار کودک در آن مشکل تر مي شود؛ مانند زمان خريد از فروشگاه يا هنگام رفتن به پارک و شهربازي، نشستن در مطب پزشک، زمان سپردن کودک به مهد يا يکي از افراد فاميل و شرکت در مراسم خاص مانند عروسي يا عزا. براي جلوگيري از قشقرق هاي کودک در مواقع خاص و کنترل رفتارهاي او تکنيک ها و مهارت هايي وجود دارد که در ادامه به تکنيک هاي مربوط به خريد از فروشگاه و رفتن به پارک يا شهربازي اشاره مي شود.

خريد از فروشگاه

اين نکته را در نظر بگيريد که کودک شما صبر و تحمل خريدهاي طولاني مدت را ندارد و نمي توانيد از او انتظار داشته باشيد براي خريدهاي طولاني، شما را بدون هيچ مشکلي همراهي کند. اين نکته را فراموش نکنيد که او يک کودک است و ديدن انواع پارچه يا قابلمه براي او هيچ جذابيتي ندارد و کسل کننده است. با اين حال توجه به توصيه هايي که در ادامه مطرح مي شود براي شما گره گشا خواهد بود.

 رفتن به پارک و شهربازي

ظاهرا بين رفتن به پارک يا شهربازي و قشقرق به راه انداختن بچه ها رابطه اي مستقيم وجود دارد. هرچند بروز چنين رفتارهايي از سمت کودک طبيعي است و او دوست دارد هر وسيله اي را که مي بيند، سوار شود و امتحان کند؛ اما چند واکنش صحيح از سوي والدين باعث مي شود بتوانند رفتارهاي فرزندشان را در حد امکان کنترل کنند.

شفاف و صريح صحبت کنيد : براي بيان قوانين مورد نظرتان در پارک و شهربازي بايد از جملاتي استفاده کنيد که صريح و شفاف باشد و برداشت ديگري از آن ها نشود؛ براي نمونه در پارک با کلماتي واضح و روشن به فرزند خود بگوييد تا چه حدي مي تواند از شما دور شود؛ براي مثال بگوييد: «تا آن صندلي ها يا آن آبخوري». چون وقتي به کودک مي گوييم از جلوي چشمان من دور نشو، او واقعا نمي داند چشمان شما تا چه حدي و کجاها را مي بيند بنابراين نمي تواند به خواسته شما عمل کند.

خريد با دو فهرست مجزا: ابتدا در خانه با کودک، بازي فروشگاه رفتن انجام دهيد. يعني پيش از رفتن به فروشگاه براي کودک توضيح دهيد در فروشگاه قصد چه کاري داريد و چه چيزهايي را مي خواهيد بخريد. 2 فهرست تهيه کنيد؛ يکي براي نيازهاي خودتان و يکي براي نيازهاي کودک تان. وقتي به فروشگاه رسيديد از اين 2 فهرست، ابتدا چندين قلم از فهرست خود را در سبد بگذاريد و بعد يکي از فهرست کودک تان را. به اين ترتيب کودک زمان بيشتري را مي تواند با شما همراهي کند و همين روند را تا پايان فهرست ادامه دهيد. سعي کنيد حتما يکي از اقلام موجود در فهرست کودک را در آخرين مرحله برداريد، چون در غير اين صورت خريد کودک تمام مي شود و او بي صبرانه مي خواهد فروشگاه را ترک کند تا آن ها را باز کند و اين باعث مي شود در ادامه خريد شما را همراهي نکند و اين امر باعث بدرفتاري و قشقرق کودک مي شود.

بهره مندي از روش مشارکت در خريد: در هنگام خريد از فروشگاه از روش «مشارکت در خريد» استفاده کنيد. در فروشگاه، کودک خود را مسئول خريد چند چيز مشخص کنيد و مدام به او يادآوري کنيد مسئول خريد چه وسايلي است؛ مثلا بگوييد «تو مسئول خريد ماکاراني پروانه اي هستي» و طي خريد از او بپرسيد «هنوز فلان چيز را نديده اي؟»

از تکنيک پول توجيبي استفاده کنيد: اختصاص پول توجيبي از بسياري از قشقرق ها و زياده خواهي هاي کودک جلوگيري مي کند و به او اعتماد به نفس مي دهد. پول توجيبي، پولي است که کودک مي تواند با آن خريد کند. دادن پول توجيبي به کودک را مي توان از سن 4 سالگي آغاز کرد. کودک اين حق را دارد که خودش براي خرج کردن پول خود تصميم بگيرد ولي گاهي مي توانيد براي استفاده از خريدهاي او قوانيني بگذاريد، مثلاً کودک هر نوع تنقلاتي که بخواهد مي تواند بخرد، ولي براي اين که بتواند غذايش را بخورد قانون بگذاريد که خوردن هر نوع تنقلاتي2 ساعت قبل از غذا ممنوع است. اگر پول کودک تمام شد، پول بيشتري به او پرداخت نکنيد. با اين کار مديريت پول و اولويت بندي خواسته هايش را به او خواهيد آموخت و در مقابل درخواست پول اضافي از سوي کودک، قاطعانه بگوييد: “به اندازه پولت بايد خريد کني.”

محدوديت براي رفتن به شهربازي

در زمان رفتن به شهربازي بايد اين 3 محدوديت را براي کودک قائل شويد تا مانع ايجاد مشکل شويد:

محدوديت زماني،محدويت تعداد بازي و محدوديت پولي

به کودک قبل از رفتن به شهربازي بگوييد که قرار است «چه مدت» براي مثال يک ساعت و «چه تعداد بازي» براي مثال 5 وسيله بازي و «چه مقدار پول» براي مثال سي هزار تومان خرج شود تا از شهربازي خارج شويد. اگر کودک تان با ساعت کاملا آشنا نيست، قبل از رفتن به او نشان دهيد که عقربه ساعت به اين جا که رسيد يعني زمان ما براي ماندن در شهربازي تمام شده است و به ياد داشته باشيد قبل از زمان مشخص شده، بايد نزديک شدن به لحظه اتمام استفاده از شهربازي را گوشزد کنيد تا کودک با آمادگي بيشتري براي خارج شدن با شما همکاري کند.

منبع:
مريم عطاريان، مشاور کودک و خانواده

برگرفته از سایت میگنا