در دوره خلافت و حاکميت علي بن ابيطالب عليه السلام ، روز عيد غدير با جمعه مصادف گرديد . امام درآن روز خطبه اي مفصل ايراد فرمود و مباحث عميق و ارزشمندي در توحيد و نبوت و امامت بيان داشت . ايشان نخست به حمد و ثناي خداي متعال پرداخت ، صفات ربوبي اش را برشمرد ، نعمتهايش را مورد توجه قرار داد و بعد خطاب به مردم فرمود : خداوند تعالي امروز دو عيد بسيار بزرگ ( جمعه وغدير) را در يک زمان براي شما قرار داده است ؛ دو عيدي که هر يک فلسفه وجودي ديگري را تکامل مي بخشد و به وسيله هر کدام هدايت در ديگري اثر بخش مي شود . سپس فرمود : توحيد و ايمان به يگانگي خداوند پذيرفته نمي شود مگر با اعتراف به نبوت پيامبرش محمد صلوات الله عليه ، و دين و شريعت محمد صلوات الله عليه پذيرفته نمي شود مگر با قبول ولايت امر کسي که خدا فرمان ولايتش را داده است ، و همه اين امور سامان نمي پذيرد مگر بعد از توسل و تمسک به اهل ولايت غديراز نگاه مولي الموحدين علي عليه السلام سپس فرمود : خداوند در روز غدير آنچه درباره منتخب خود اراده کرد بر پيامبرش فرو فرستاد . به او فرمان داد تا ولايت و وصايت را ابلاغ کند ، مجال را از کافران و منافقان بگيرد و نگران گزند دشمنان نباشد . روز غدير ، قدر و منزلت بسيار دارد ، در آن روز گشايشهاي الهي فرا رسيده و حجتش بر همه تمام شده است . امروز روز روشنگري و اظهار عقيده از جايگاه بلند و روشن است ، امروز روز تکامل دين و روز وفاي به عهد است .

غدير روز رسول الله( صلوات الله عليه) و مشهود من ( علي ابن ابيطالب) است . روز ذلت و خواري شيطان ، روز استدلال و برهان است . روز جدا شدن صفوف کساني است که آن را تکذيب مي کردند . امروز بزرگترين روزي است که عده اي از شما از آن اعراض کرديد . روز هدايت و امتحان بندگان خداست . روز آشکار شدن کينه هاي نهفته در دلها و سينه ها ، روز عرضه نصوص (سخنان بدون ابهام پيامبر) بر افراد مومن و دلباخته است. غدير روز شيث پيغمبر است ، روز ادريس و يوشع و شمعون و… . منشورعلوي عليه السلام در عيد غدير اميرمومنان عليه السلام در قسمت آخر خطبه فرمود : رحمت خدا برشما اي مسلمانان . بعد از برگشت از اين اجتماع بزرگ ، امروز (غدير) را عيد بگيريد و با انجام اين امور آن را بزرگ بشماريد: – نعمت را بر افراد خانواده و خويشاوندانتان گسترش دهيد و نيکي و بخشش پيشه کنيد . – خدا را در برابر نعمتهايي که به شما ارازاني داشته ، شکرگزار باشيد . – کنار يکديگر جمع شويد تا خداوند اجتماع شما را فراگير نمايد . – نعمتهاي الهي را به يکديگر تهنيت گوييد همان طور که خداوند ( در اين روز) با اعطاي اجر و ثوابي بيش از ديگر اعياد ، به شما تبريک مي گويد . – با خوش رويي و شادماني يکديگر را در آغوش بگيريد . – در هنگام ديدار يکديگر ، مصافحه کنيد و به هم تبريک بگوييد .

منبع:

اقبال الاعمال، سيد بن طاووس، صص 464-461