مقاله ذيل قسمتي از كتاب-امام جعفر صادق (ع) مغز متفكر جهان شيعه- مي باشد.اين كتاب نوشته شده توسط مركز مطالعات اسلامي استراسبورگ است.بد نيست بدانيد 25 دانشمند در اين مجمع در مورد شيعه دوازده امامي تحقيق كرده اند. در بخشهايي از كتاب مطالبي از امام صادق (ع) ثبت گرديده كه اين دانشمندان معتقداند جواب ان متعلق به قرن بيستم مي باشد وخود متحيراند كه چگونه امام صادق(ع) درچهارده قرن قبل چنين اشارات علمي داشته اند.از شما تقاضا مي كنيم اين مطلب را با دقت مطالعه فرماييد.

امام جعفر صادق (ع) به مادران توصيه مي کرد کودکان شير خوار را در طرف چپ خود بخوابانند. يکي از مظاهر نبوغ علمي جعفر صادق توصيه او به مادران بود تا اين که کودکان شير خوار را در طرف چپ خود بخوابانند. اين توصيه قرن ها چون يک سفارش زائديا بي مورد جلوه مي کرد و علتش اين بود که هيچ کس به فايده اين سفارش پي نمي برد و بعضي هم بکار بستن اين سفارش را خطرناک مي دانستند و فکر مي کردند که اگر طفل شير خوار در طرف چپ مادر خوابانيده شود ، ممکن است که مادر هنگام خواب بغلتد و طفل را زير تنه خود خفه کند. از محمدبن ادريس شافعي که در سال 150 هجري و دو سال بعد از مرگ جعفر صادق در غزه متولد شد و در سال 199 هجري در قاهره زندگي را بدرود گفت پرسيدند که آيا مادر طفل شير خوار را بايد در طرف راست خود بخواباند يا در طرف چپ؟ وي جواب داد بين چپ و راست تفاوتي وجود ندارد و مادر مي تواند طفل را در هر طرف خود که راحت تر است بخواباند.

گاهي هم گفته جعفرصادق را مغاير باعقل سليم ميدانستند چون از نظر آنها راست بيش از چپ احترام داشت و فکر مي کردند که مادر بايستي طفل را در طرف راست خود بخواباند تا اين که کودک از کرامت راست برخوردار شود. نه کسي در شرق براي اين توصيه جعفرصادق قائل به ارزش شد نه در غرب و حتي در دوره ( تجدد) که دانشمندان با ديده انتقاد هر موضوع علمي را مورد توجه قرار دادند کسي براي گفته جعفرصادق قائل باهميت نگرديد و در صدد برنيامد بفهمد که آيا آن گفته از نظر علمي ارزش و فايده دارد يا نه ؟ قرون شانزده هم و هفدهم و هجدهم ميلادي که قرون دوره ( تجدد) بود گذشت و قرن نوزدهم ميلادي فرارسيد و در نيمه دوم آن قرن، دانشگاه ( کورنيل ) در آمريکا ساخته شد و شروع به کار کرد .

( عزرا – کورنيل ) باني دانشگاه کورنيل 1 که دوران شير خوارگي و کودکي بسيار سخت را گذرانيده بود تصميم گرفت که در آن دانشگاه يک انستيتوي مخصوص تحقيق در نوزادان و کودکان شير خوار، بوجود بياورد اين انستيتو (مؤسسه) در اولين سال شروع به تدريس از طرف دانشگاه کورنيل بوجود آمد و منضم به دانشکده پزشکي گرديد و اينک متجاوز از يک قرن است که به تحقيق در مورد نوزادان و کودکان شير خوار ادامه مي دهد. در مسائل مربوط به نوزادان وکودکان شير خوار چيزي وجود ندارد که مورد تحقيق اين مؤسسه قرار نگرفته باشد و در جهان، هيچ مرکز علمي از لحاظ داشتن اطلاعات راجع به نوزادان و کودکان شير خوار بپاي اين مرکز نمي رسيد . محال است، که يک موضوع مربوط به نوزادان و کودکان شير خوار وجود داشته باشد و اين مؤسسه راجع به آن تحقيق نکند و حتي تابلوهائي که شکل نوزادان و کودکان شير خوار روي آنها کشيده شده مورد تحقيق اين مؤسسه قرار گرفته است. در نيمه اول اين قرن (قرن بيستم) محققين اين مؤسسه تابلوهاي مربوط به نوزادان را در موزه هاي دنيا از نظر گذرانيدند و از 466 تابلو که در موزه هاي معروف جهان به نظرشان رسيد، ديدند که اکثريت با تابلوهائي است که در آنها، مادران، کودکان را در طرف چپ، بغل گرفته بودند.

بنابراين در هشتاد درصد از تابلو ها که در موزه هاي معروف به نظر رسيد، مادران، کودک را در طرف چپ، بغل گرفته بودند. در ايالت نيويورک چند زايشگاه وابسته به مرکز تحقيق مربوط به نوزادان و شيرخواران دانشگاه کورنيل است و دکترهائي که درآن زايشگاه ها کار مي کنند نتيجه معاينات و مطالعات خود را براي مرکز تحقيق مربوط به نوزادان و شير خواران مي فرستند . از گزارشهائي که در طي يک مدت طولاني از طرف آن دکتر ها به مرکز تحقيق مي رسيد اين نتيجه به دست مي آمد که در روزهاي اول بعد از تولد، وقتي نوزاد در طرف چپ مادر مي خوابد آسوده تر از آن است که در طرف راست بخوابد و اگر او را در طرف راست بخوابانند در فواصل نزديک از خواب بيدار مي شود و شيون مي کند.

محققين مرکز تحقيق مطالعات خود را منحصر به نژاد سفيد پوست آمريکائي نکردند بلکه در صدد برآمدند بدانند که آيا در نژادهاي سياه و زرد نيز اين موضوع صدق دارد يا نه ؟ بعد از يک دوره طولاني تحقيق در نژادهاي ديگر متو جه شدند که اين موضوع در تمام اقوام صدق مي کند و در همه جا نوزادن به خصوص در روزهاي اول تولد، اگر در طرف چپ مادر بخوابند آرام تر از آن هستند که در طرف راست مادر بخواب بروند و اين واقعيت اختصاص به نژاد سفيد پوست ندارد و يک واقعيت جهاني است . مرکز تحقيق دانشگاه کورنيل بدون انقطاع اين موضوع را مورد مطالعه قرار مي داد. ساعت ها شكم زن باردار از طرف پزشكان مركز تحقيق، بوسيله اشعه مجهول مورد معاينه قرار مي گرفت تا اين كه جنين را در شكم مادر ببينند اما از ديدن جنين چيزي بر اطلاعاتشان افزوده نمي شد تا اينكه هولوگرافي2  اختراع گرديد.

بعد از اختراع هولوگرافي پزشكان مركز تحقيق درصدد برآمدند كه با هولوگرافي و در حالي كه اشعه مجهول جنين را در شكم مادر روشن كرده از آن عكس بردارند و آنوقت ديدند كه امواج صداي ضربان قلب مادر كه در تمام بدن پخش مي شود به گوش جنين مي رسد. بعد از اين مرحله براي وقوف بيشتر لازم بود كه بدانند توقف ضربان قلب مادر،آيا در جنين، عكس العمل بوجود مي آورد يا نه؟ چون نمي توانستند قلب مادر را متوقف كنند زيرا سبب هلاك او و جنين مي شد تحقيق را در جانوران پستاندار ادامه دادند و هر بار كه قلب جانوري را كه جنين دران داشت متوقف كردند ديدند كه در جنين واكنش بوجود آمد. آرمايش هاي مكرر در مورد چند نوع جانور پستاندار ثابت كرد كه وقتي ضربان قلب مادر متوقف مي شود، در جنين واكنش بوجود مي آيد و بعد از مرگ مادر جنين هم به هلاك مي رسد براي اين كه جنين از خون قلب مادر كه بوسيله شريان بزرگ موسوم به (آئورت) برايش فرستاده مي شود تغذيه مي نمايد و وقتي قلب مادر متوقف گرديد غذا به جنين نمي رسد و هلاك مي شود.

بعد از آزمايش هاي متعدد دانشمندان مركز تحقيق دانشگاه كورنيل دانستندكه طفل در شكم مادر نه فقط عادت به شنيدن ضربان قلب او مي كند بلكه آن ضربان به حيات وي نيز وابستگي دارد و هرگاه ضربان ادامه نيا بد، طفل در شكم مادر از گرسنگي مي ميرد. عادتي كه جنين قبل از تولد، به شنيدن صداي ضربان قلب مادر دارد طوري در وي نافذ مي شود كه بعد از تولد هم اگر صداي قرعه هاي قلب مادر را نشنود احساس اضطراب مي نمايد و هوش كودك نوزاد بخوبي صداي قرعه هاي قلب مادر تشخيص مي دهد و بهمين جهت وقتي نوزاد در طرف چپ مادر قرار بگيرد چون صداي قرعه هاي قلبش را مي شنود آرام مي گيرد ليكن در طرف راست چون آن صدا به گوش نمي رسد مضطرب مي شود. اگر باني دانشگاه كورنيل يك مركز تحقيق راجع به نوزادان و شيرخواران در آن دانشگاه بوجود نمي آورد و آن مركز بطور مستمر راجع به نوزادان و شيرخوران تحقيق نمي كرد، معلوم نمي شد گفته جعفرصادق كه به مادران توصيه كرد كه فرزندان شيرخوار را در طرف چپ خود قرار بدهند و بخوابانند مبتني بر چه مصلحت و فايده مي باشد. امروز در تمام شيرخوارگاههاي وابسته به مركز تحقيق دانشگاه كورنيل در اطاقي كه نوزادان خوابيده اند دستگاهي است كه صداي قرعات قلب مادر را بوجود مي آورد و در تخت خواب هر نوزاد يك گوشي مي باشد كه قرعات مصنوعي قلب مادر را به گوش كودك مي رساند. قلب انسان بالغ زن يا مرد، بطور عادي در هر دقيقه 72 بار مي طپد.

در شيرخوارگاههائي كه وابسته به مؤسسة تحقيق دانشگاه كورنيل مي باشد بارها آزموده اند كه اگر شماره قرعات مصنوعي قلب مادر در هر دقيقه يكصدو ده يا يكصد و بيست قرعه بشود صداي شيون تمام كودكان كه در يك اطاق هستند به گوش مي رسد و بايستي شماره قرعات مصنوعي قلب مادر در هر دقيقه 72 قرعه باشد تا اين كه كودك مضطرب نشود و به شيون در نيايند. در شير خوارگاههاي وابسته به مركز تحقيق چند بار اين آزمايش را كرده اند. عده اي از نوزادان را در اطاقي قرار داده اند كه در آنجا، صداي قرعات مصنوعي قلب مادر به گوش نمي رسيد و عده اي را هم در اطاق قرار داده اند كه نوزادان در آنجا صداي قرعات مصنوعي قلب مادر را مي شنيدند. هر دفعه كه اين آزمايش را كردند معلوم شد در اطاقي كه آنجا قرعات مصنوعي قلب مادر شنيده مي شود وزن كوكان سريع تر از كودكان اطاق ديگر زياد مي شود در صورتي كه غذائي كه به كودكان دو اطاق داده مي شود از حيث نوع، مشابه است. اما در اطاقي كه صداي قرعات مصنوعي قلب مادر شنيده مي شود كودكان با اشتهاي زيادتر غذا مي خودند و كودكان اطاقي كه صداي قرعات مصنوعي قلب مادر،در آنجا، به گوش نمي رسد، كم اشتها مي شودند. در شيرخوارگاههاي مركز تحقيق دانشگاه كورنيل راجع به صداي مصنوعي قلب مادر از لحاظ شدت آن هم تحقيق كرده اند و متوجه شده اند كه اگر آن صدا شديدتر از صداي طبيعي قرعات قلب مادر باشد كودكان را مضطرب مي كند و به گريه مي آيند.

يكي از پزشكان مركز تحقيق دانشگاه كورنيل ضمن سفرهائي كه در قاره هاي مي كرد دقت مي نمود كه بداند مادران در كشورهاي مختلف، در معابر فرزندان خود را چگونه در آغوش مي گيرند . اين پزشك كه به اسم دكتر ( لي سالك) خوانده مي شود و اكنون در مركز تحقيق دانشگاه كورنيل مشغول كار است مي گويد كه اكثر زن ها در تمام قاره هاي دنيا در معابر فرزندان خود را در طرف چپ در بغل مي گيرند. زن هائي كه فرزندان خودرا در طرف راست در بغل مي گيرند، اكثر چپ هستند يعني با دست چپ كار مي كنند. آنها بخوصوص اگر زنبيل خوارو بار حمل كنند، فرزندان را در طرف راست در آغوش مي گيرند تا اين كه بتوانند با دست چپ، زنبيل خواربار را به راحتي حمل نمايند. دكتر لي سالك در زايشگاه وابسته به مركز تحقيق از زن هاي زائو كه بعد از وضع حمل از زايشگاه خارج مي شوند، و نوزادان خود را در طرف چپ، در بغل مي گيرند، سؤال مي كنند كه آيا شما مي دانيد كه براي چه نوزاد خود را درطرف چپ در بغل مي كنيد؟ اما هنوز هيچ زن به دكتر لي سالك جواب نداده كه چون قلب در طرف چپ سينه قرار گرفته و شنيدن صداي قرعات آن براي نوزاد مفيد است مادران بدون اين كه بدانند چرا طرف چپ بدن را ترجيح مي دهند كودك را در طرف چپ در بغل مي گيرند.

حتي زن هاي طوائف سياه پوست افريقائي طفل خود را هنگامي كه بر پشت حمل نمي كنند درطرف چپ بدن روي سينه قرار مي دهند و در تمام طوائف سياه پوستان افريقا زنها مي دانندكه هر گاه نوزاد را درطرف چپ سينه قرار بدهند بهتر شير مي نوشد و اشتهاي نوزاد براي نوشيدن شير از پستان چپ مادر بيش از پستان راست است. دكتر لي سالك از مادران شنيده است كه در شب، وقتي كودك گرسنه مي شود، در تاريكي با سرعت حيرت آور پستان چپ مادر را پيدا مي كند و دهان را بر پستان مي گذارد و شير مي نوشد .

آنها تعجب مي كنند كه كودك بدون اين كه چراغ روشن باشد و پستان مادر را ببيند، چگونه با سرعت دهان را بر پستان مي گذارد. دكتر لي سالك براي مادران توضيح مي دهد در تاريكي شب راهنماي كودك براي نوشيدن شير از پستان مادر قرعات قلب وي مي باشد و طفل كه صداي تپش قلب مادر را مي شنود مستقيم و بدون ترديد پستانش را پيدا مي كند و دهان را بر پستان مي گذارد.

1- دانشگاه (كورنيل) از طرف شخصي به اسم (عزرا- كورنيل ) ساخته و آن مرد تمام دارايي خود را صرف ساختن دانشگاه كرد و هنگام فوت هيچ چيز نداشت و اين دانشگاه كه در ايالات نيويرك در امريكا قرار دارد از سال 1865 ميلادي شروع به تدريس كرد و بقيه توضيح مربوط به باني اين دانشگاه را در متن مي خوانيم.
2- ( هولوگرافي ) به معناي تحت اللفظي يعني يعني عكس برداري از راه سوراخ. اما معناي ساده آن كه براي همه قابل فهم است يعني عكس برداري از اشياي خيلي ريز و عكس برداري سه بعدي و امروز بوسيله هولوگرافي نه فقط از اشياي خيلي ريز عكس بر مي دارند بلكه از صدا هم عكس بر مي دارند و امواج صدا روي فيلم عكاسي به شكل دايره ها و بيضي هايي منظم به چشم مي رسند و قدرت هولوگرافي براي عكس برداري از اشياي ريز به قدري است كه يك گلبول سفيد يا قرمز را كه در خون است به اندازه يك جانور بزرگ نشان مي دهد.

مغز متفكر جهان شيعه