در شب بيست و يكم ماه مبارك رمضان وقتى مولاى متقيان حضرت امير مومنان عليه السلام در بستر شهادت افتاده و لحظات آخر عمر شريفشان را سپري مي كردند، فرزند برومندشان حضرت ابوالفضل العباس عليه السلام را در بر گرفته، به سينه چسبانيدند و فرمودند:

«فرزندم، زود باشد كه چشمم به تو در قيامت روشن گردد؛ فرزندم، چون روز عاشورا فرا رسيد و داخل آب (فرات ) شدى مبادا از آن آب بنوشى در حالي كه برادرت حسين عليه السلام تشنه باشد».

 

منبع:

كتاب پيشگويي هاي اميرالمومنين عليه السلام، نوشته: سيد محمد نجفي يزدي