کلاس های آفتاب و مهتاب (ویژه دختران و پسران) در سه مقطع سنی ( 7-11)، (12-15) و (16-22) تشکیل شده است که تعداد آنها بین 160 تا 170 نفر در هر هفته متغیر هستند.این کلاس ها هر هفته یک جلسه برقرار می باشد.

محتوای آموزشی این کلاس ها شامل دو بخش می باشد:
1) قرآن و معارف اسلامی-(45 دقیقه)
2) آموزش مهارت های اجتماعی (خود آگاهی ،احساسات و…)-(45دقیقه)

  کلاسهای  مهتاب (ویژه دختران)
کلاس های مهتاب در 8 کلاس برای دختران موسسه در روزهای پنج شنبه در دو نوبت صبح (مهتاب 1-7-4) و عصر (مهتاب 2-3-5-8) برگزار می شوند. این کلاس ها در پنج مکان جمکران، خیابان شهرقائم،خیابان کلهری،خیابان کوثر و خیابان شاه ابراهیم تشکیل می شوند. تعداد بچه ها در این کلاس ها بین 130-140 نفر متغیر میباشند.

موضوعات دینی گروه 7-11 سال
این ماه در بخش روخوانی، ابتدا با همخوانی آیات گذشته و تلاوت آیاتی از سوره کافرون، شمس،  زلزال و همچنین مروری بر آیات حفظ شده در جلسات قبلی گذشت. همچنین پیرامون موضوعات آداب نوشیدن آب، سفره و میهمانی رفتن همراه با بیان روایت مطالبی بیان شد. در ضمن به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) فضایل ایشان برای بچه ها بازگو شد. در کلاس مهتاب 3 نیز  قواعد مد تدریس گردید.

موضوعات دینی گروه سنی 11 تا 15 سال
در بخش روخوانی چند آیه از سوره قلم و لقمان تلاوت شد. همچنین  پیرامون موضوعات آثار و فواید قلم، بررسی صفات دشمنان پیامبر (ص)، صبر و انواع آن، خلق عظیم چیه؟ و…  به همراه ذکر روایات و  داستان مطالبی بیان گردید.

بخش مهارت های اجتماعی
این ماه درهمه کلاس ها در بخش مهارت های اجتماعی  موضوع احساسات، احساس خشم(مهارت کنترل خشم) بصورت بازی آموزش داده شد.

 اخبار اسفند ماه کلاسهای مهتاب
1) در این ماه فصلنامه دوم بچه های مهتاب با نام بچه های ماه در روز بیستم آماده و در اختیار خانواده ها قرار گرفت که با تلاش همه کلاس ها تهیه شده است.
2) با فرا رسیدن ایام شهادت حضرت زهرا (س) در بعضی از کلاس ها مراسم سوگواری برگزارشد.

 کلاسهای آفتاب (ویژه پسران)
بخش آموزش موسسه امام هادی (علیه السلام) دو کلاس برای پسرها برگزار می کند. بچه های کلاسهای آفتاب همگی بین 11 تا 15 سال سن دارند و تعدا بچه های کلاسها در حال حاضر 30 نفر می باشند.

کلاس آفتاب 1 (جمکران):
جمعه صبح ها بعد از گپ و احوالپرسی با کمک بچه‌ها جلسه قرائت قرآن کریم، تمرین قواعد روخوانی با محوریت کتاب آقای علی قاسمی داریم. اخیراً برای حفظ سوره های جزء سی هم بعضی بچه‌ها تشویق شده‌اند و شروع کرده‌اند.
سپس نوبت کتابخوانی جمعی است که مسئول بخش کتابخوانی، کتابهای  “محمد مثل گل بود” را می آورد – که محتوی موضوعات کاربردی و مهارتهای اجتماعی به سبک زندگی نبوی است –  و ضمن پذیرایی با کمک بچه ها مشغول خواندن یک یا دو موضوع از کتاب می شویم و در مورد هر موضوع بین بچه‌ها تبادل نظر صورت می‌گیرد.
بعد از کلاس هم با مسئولیت دو نفر از بچه ها مسابقه پرتاب دارت یا فوتبال در زمین خاکی و یک نوبت در سالن داشتیم.

 کلاس آفتاب 2 (شهر قائم):
در سه جلسه ای که در اسفند برقرار شد ادامه ی قرائت قرآن با محوریت سوره واقعه بود. مطالبی مثل حس نوع دوستی و کمک به همنوع، اهمیت تمسک به قرآن و اهلبیت و زندگی کردن در پرتو آن، پرهیز و توجه به صفات ناپسند از جمله دروغ گویی که ام المفاسد است و… مطرح گردید.
همچنین کتابهایی با محوریت ائمه و شهدا در کلاس توسط خود بچه ها خوانده شد که مورد استقبال قرار گرفت و در نهایت قرار شد دوستان به صورت خودجوش کتابخانه ای را با همکاری خودشان تشکیل دهند.

اخبار اسفند ماه کلاسهای آفتاب
1) خیریه‌ی مناديان مهربانی بچه‌های کلاس جمکران کماکان سه خانواده تحت پوشش خود را در زمینه سر زدن و احوالپرسی و دلجویی، پرداخت قبض برق، پر کردن کپسول گاز، توزیع بسته‌های گوشت و… مورد حمایت قرار داده است.
2) دو نوبت کرایه سالن و شرکت بچه‌های کلاس آفتاب 1 و 2 در بازی فوتبال.