تولستوي :شخص شخيص پيامبراسلام سزاوار همه گونه احترام و اكرام ميباشد . شريعت پيغمبر اسلام بعلت توافق آن با عقل و حكمت در آينده عالمگير خواهد شد.

مهاتما گاندي :كتاب اسلام شناسي غرب صفحه 36 : حيات شخص پيامبر اسلام به نوبه خود نشانه وسر مشق بارزي براي رد فلسفه عنف واجبار در امر مذهب مي باشد.

جواهر لعل نهرو :مذهبي كه پيامبراسلام تبليغ مي كرد بواسطه سادگي و راستي و درستي آن و دارا بودن طعم دموكراسي و برابري , مورد استقبال توده هاي كشور هاي مجاور شد.

گوته :مندرجات كتاب قرآن …ما را مجذوب مي كند وبشگفت مي آورد و سرانجام به تعظيم و احترام بر مي انگيزد .

گوستاولوبون :طبق گفته تاريخ نويسان عرب حضرت محمد (ص) بسيار خود دار و متفكر ، كم حرف ، احتياط كار ، خوش قلب ، در رفتار و كردارِ خود بسيار مراقب ادب و پاكيزگى خويش بود؛ تا پس از اين كه به ثروت و اقتدار نيز رسيد هيچ گاه كارهاى خود را به ديگرى واگذار نكرد . او مردى بود بردبار در برابر سختيها و دشواريها. خود دار و متحمل ،داراى همتى بلند و در برخوردها مهربان و خوشرو بود. يكى از خدمت گذارانش نقل مى كند كه هجده سال تمام خدمت او ارا انجام می داد و در طول اين مدت هيچ گاه سخن تند يا كردار ملال آورى حتى براى تنبيه كردن من نيز از او نديدم . حضرت محمد (ص) جنگ جويى دلاور و ماهر در فنون جنگى بود. اگر احساس خطرى مى نمود فرار نمى كرد و بدون جهت نيز خود را به مهلكه نمى انداخت . پيامبر اسلام توانست يك هدف مقدس واحدى براى تمام ملتهاى عرب بنا كند، ملتهايى كه هدف و ايده، در آنها وجود نداشت و همين بناى عالى پيامبر بود كه توانست به خوبى عظمت و شخصيت او را آشكار نمايد . ما اگر بخواهيم ارزش اشخاص را به كردار و آثار نيك شان بسنجيم به طور مسلم حضرت محمد (ص) بزرگترين مرد تاريخ است . معجزه كبراى پيامبر اين بود كه توانست پيش از مرگ خود قافله پراكنده عرب را گرد هم آورد و از اين كاروان سرگردان و پريشان ملت واحدى تشكيل دهد ،بدانسان كه همه را در برابر يك دين خاضع كرده فرمانبر و مطيع يك پيشوا گرداند .

ولتر فرانسوي : (كتاب اسلام از نظر ولتر صفحه 28 و 53 )حضرت محمد بيگمان مردي بسيار بزرگ بود. وي جهانگشايي توانا , قانونگذاري خردمند, سلطاني دادگر و پيامبري پرهيزگار بود. او بزرگترين نقشي را كه ممكن بود در مقابل چشمان مردم عادي ايفا كند در روي زمين ايفا كرد.