دومین شماره نشریه بچه های ماه که در شماره نخست خود آقتاب مهتاب نام داشت چاپ شد. تقریبا تمام مطالب این نشریه توسط ایتام تهیه شده است.
در این نشریه بخش های متنوعی مثل جدول، سرگرمی، شعر، داستان، کاردستی، نقاشی، طنزهای ریزه میزه، معرفی کتاب و… پیش بینی شده است. در بخش دیگری از این نشریه اخبار و گزارش های موسسه منتشر می شود که اینها هم توسط بچه ها تهیه می شوند. هر زمان هر کدام از فرشته ها توانمندی های لازم را پیدا کرد می تواند بخش های تخصصی مجله مثل: طراحی، تصویرگری، ویراستاری و… را به عهده بگیرد و در نظر داریم روح تلاش، امید و نشاط را در بچه ها تقویت کنیم و این نشریه را دریچه ای بدانند برای ارتباط با دیگر اعضای موسسه و از حالت فردی و فعالیت های جزیره ای به یک کل به هم پیوسته متصل شوند.

ممنون از توجه شما

جهت دریافت فایل کامل این شماره نشریه به صورت PDF اینجا را کلیک کنید.