روز پنجشنبه 23 شهریور آقا پسرهای کلاسهای آفتاب رابرای اردو به دهکده توریستی صبا در 75 کیلومتری قم بردیم. بچه ها 39 نفر و مربیان 4 نفر بودند.

ساعت  7:30صبح سوار اتوبوس شدیم و در سه مرحله بچه های محله های جمکران و شهرقایم ونیروگاه را سوار کردیم. یکی از اهداف این اردو جذب بچه های جدید برای سال نوی آموزشیمون بود .52 نفر ثبت نام کرده بودند ولی چون گفتیم برای استفاده از وسایل بازی در دهکده هر کدام از بچه ها 10000تومان بیاورد حدود 13 نفر از بچه ها نیامدند.

وقتی  رسیدیم به دهکده صبا اول از همه با کمک بچه ها سفره صبحانه پهن شد. بچه ها خیلی ولع داشتند  بازی کنند. خب حق داشتند همگی در سنین 10 تا 16 سال بودند. بعد از صبحانه  همه بچه ها رفتند برای قایق سواری و به من گفتند شما مواظب اثاثیه همینجا باشید و منم مجبور شدم از دور قایق سواری بچه ها را ببینم.

موقع نماز شد. نماز جماعت خواندیم و بعد از آن نیز یک مسابقه کوچک توسط اقای فرهادی مربی بچه های محله نیروگاه  انجام گرفت.برای نهار برای اینکه  هم هزینه اردو کمتر بشود  و هم غذای همه بچه ها یکی باشد گفته بودیم که همگی بچه ها کتلت بیاورند و عموم بچه ها به حرف ما گوش کرده بودند. بعد از نهار نیز با کمک مربیان چند تیم شدیم و مشغول فوتبال و والیبال شدیم. دیگه دم دمای عصر شده بود.چون قدرت آفتاب کمتر شده بود رفتیم سوار چند بازی دیگر شدیم و با صرف میوه و پفک به بچه ها گفتیم که سوار اتوبوس بشوند تا برگردیم.

راستش کل برنامه اردوی ما همین بود و  محلی هم که رفتیم یک محل خیلی عادی بود ولی برای من بشخصه خیلی جالب بود که اینقدر به بچه ها خوش گذشته بود.چندین بار به من گفتند خیلی بهشون خوش گذشته و از وجناتشون هم معلوم بود خیلی  شاد هستند. شاید این مقتضی سن اونها باشه که اینقدر راحت شاد می شوند شاید هم چون کمتر چنین  امکانات ساده ای را در اختیار داشتند برایشان اینقدر شادی بخش بوده است. بعد از این برنامه به عنوان مدیر و خدمتگزار بچه ها در موسسه مصمم شدم که اردوهای بیشتری برای بچه ها بگذاریم.